ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـشناخت آهنگری پـیشه کرداز آهــنـــگـــری اره و تـــیــشـــه کـــرد
چو این کرده شد چاره آب ساختز دریـــای هـــا رودهـــا را بــــتـــاخـــت
بــه جـوی و بــه رود آبـهـا راه کـردبــه فــرخــنــدگــی رنــج کــوتــاه کــرد
چـــراگــاه مــردم بـــدان بـــرفــزودپــراگـنـد پــس تــخـم و کـشـت و درود
بـرنجید پس هر کسی نان خویشبـورزیـد و بـشـنـاخـت سـامـان خـویش
بـــدان ایــزدی جــاه و فــر کــیــانز نـــخـــچــــیـــر گـــور و گـــوزن ژیـــان
جــدا کـرد گـاو و خـر و گـوسـفـنـدبــه ورز آوریــد آنــچــه بــد ســودمــنــد
ز پـویندگان هر چه مویش نکوستبکشت و به سرشان برآهیخت پوست
چـو روبـاه و قاقم چـو سنجـاب نرمچــهـارم سـمـورسـت کـش مـوی گـرم
بــریـن گـونـه از چــرم پــویـنـدگـانبـــپـــوشـــیــد بـــالــای گــویــنــدگــان
بـرنجید و گستـرد و خورد و سپـردبــرفــت و بــه جــز نـام نـیـکــی نـبــرد
بــســی رنــج بــرد انـدران روزگــاربــه افـســون و انـدیـشـه بــی شـمـار
چــو پــیـش آمـدش روزگـار بــهـیازو مـــردری مـــانــد تـــخـــت مـــهــی
زمـــانــه نــدادش زمــانــی درنــگشـد آن هوش هوشـنگ بـافـر و سـنگ
نپـیوست خواهد جـهان بـا تـو مهرنــه نــیــز آشــکــارا نــمــایــدت چــهــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.