ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی نـامـه بـنـوشـت شـاه زمـینبــه خـاور خـدای و بــه سـالـار چـیـن
ســر نــامــه کــرد آفــریــن خــدایکجا هست و باشد همیشه به جای
چـنین گـفـت کـاین نـامـه پـنـدمـنـدبـه نـزد دو خـورشـیـد گـشـتـه بـلـنـد
دو سنگی دو جنگی دو شاه زمینمـیـان کـیـان چـون درخـشـان نـگـیـن
از آنـکــو ز هـر گـونـه دیـده جــهـانشـــده آشـــکـــارا بـــرو بـــر نـــهــان
گـــرایــنـــده تـــیـــغ و گـــرز گـــرانفــــروزنـــده نــــامــــدار افــــســــران
نـمــایـنـده شــب بــه روز ســپــیـدگــشــایــنــده گــنــج پــیــش امــیــد
همـه رنجـها گـشـتـه آسـان بـدویبــــرو روشــــنــــی انــــدر آورده روی
نخـواهم همی خـویشـتـن را کـلـاهنـه آگـنـده گـنـج و نـه تــاج و نـه گـاه
ســه فــرزنـد را خــواهـم آرام و نـازاز آن پـــس کـــه دیـــدیــم رنـــج دراز
بـــرادر کــزو بـــود دلــتــان بـــه دردوگــر چــنــد هــرگــز نــزد بــاد ســرد
دوان آمـــــد از بـــــهـــــر آزارتـــــانکــــه بــــود آرزومـــنـــد دیـــدارتــــان
بـیـفـگـنـد شـاهـی شـمـا را گـزیـدچـــنــان کـــز ره نــامــداران ســـزیــد
ز تخت اندر آمد بـه زین بـرنشستبـرفـت و مـیـان بـنـدگـی را بــبـسـت
بـدان کو به سال از شما کهترستنــوازیــدن کــهــتـــر انــدر خــورســت
گـرامـیـش داریـد و نـوشـه خــوریـدچــو پــرورده شــد تــن روان پــروریــد
چــو از بــودنـش بــگـذرد روز چــنـدفـرســتــیـد بــا زی مـنـش ارجــمـنـد
نـهـادنـد بــر نـامــه بــر مـهـر شــاهز ایــوان بـــر ایــرج گـــزیــن کـــرد راه
بــشـد بــا تـنـی چـنـد بــرنـا و پـیـرچـــنــان چـــون بـــود راه را نــاگــریــزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.