ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـپـیـده چـو از تـیـره شـب بـردمـیـدمـــیـــان شـــب تـــیــره انـــدر خـــمـــیــد
مـنـوچــهـر بــرخــاســت از قـلـبــگـاهابـــا جـــوشــن و تـــیــغ و رومــی کــلــاه
سـپــه یـکـسـره نـعـره بــرداشـتــنـدســنــانــهــا بــه ابــر انــدر افــراشــتــنــد
پـر از خـشـم سـر ابــروان پـر ز چـیـنهــمـــی بـــر نــوشـــتـــنــد روی زمــیــن
چـپ و راسـت و قلب و جـناح سـپـاهبــیـاراســت لـشـکـر چــو بــایـسـت شـاه
زمـین شـد بـه کـردار کـشـتـی بـرآبتــو گـفـتــی ســوی غــرق دارد شــتــاب
بــزد مــهــره بــر کــوهـه ژنــده پــیـلزمـیـن جــنـب جــنـبــان چــو دریـای نـیـل
هـمـان پــیـش پــیـلـان تــبــیـره زنـانخــروشــان و جــوشــان و پــیـلــان دمـان
یکـی بـزمگاهسـت گفـتـی بـه جـایز شـــیـــپــــور و نـــالـــیـــدن کـــره نـــای
بــرفـتــنـد از جــای یـکـسـر چـو کـوهدهـــــاده بـــــرآمـــــد ز هـــــر دو گـــــروه
بـیابـان چـو دریای خـون شـد درسـتتــو گـفـتــی کـه روی زمـیـن لـالـه رسـت
پــی ژنــده پــیـلــان بــخــون انــدرونچـنـان چـون ز بــیـجــاده بــاشـد سـتــون
هـمـه چــیـزگـی بــا مـنـوچــهـر بــودکــزو مــغــز گــیــتــی پـــر از مــهــر بـــود
چـنین تـا شـب تـیره سـر بـر کـشـیددرخــشــنــده خــورشــیـد شــد نــاپــدیـد
زمــانــه بـــیــک ســان نــدارد درنــگگهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ
دل تــور و ســلـم انـدر آمـد بــجــوشبـــه راه شــبـــیــخــون نــهــادنــد گــوش
چو شب روز شد کس نیامد به جنگدو جـــنــگــی گــرفــتـــنــد ســـاز درنــگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.