ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بـد کـه مـهـراب روزی پـگـاهبـــرفــت و بـــیــامــد ازان بـــارگــاه
گذر کرد سوی شبـسـتـان خـویشهمی گشت بر گرد بستان خویش
دو خــورشــیــد بــود انــدر ایـوان اوچـو سـینـدخـت و رودابـه مـاه روی
بــیـاراســتــه هـمـچــو بــاغ بــهـارسـراپــای پــر بــوی و رنـگ و نـگـار
شـگـفـتـی بــرودابــه انـدر بــمـانـدهـمـی نـام یـزدان بــروبـر بــخـوانـد
یـکـی سـرو دیـد از بـرش گـرد مـاهنـهـاده ز عـنـبــر بــه سـر بــر کـلـاه
بــه دیـبــا و گــوهــر بــیــاراســتــهبـسـان بـهـشـتـی پـر از خـواسـتـه
بــپـرسـیـد سـیـنـدخـت مـهـراب راز خــوشــاب بـــگــشــاد عــنــاب را
که چـون رفتـی امروز و چون آمدیکـه کـوتــاه بــاد از تـو دسـت بــدی
چه مردست این پـیر سر پـور سامهـمـی تـخـت یـاد آیدش گـر کـنـام
خــوی مـردمـی هـیـچ دارد هـمـیپــی نــامــداران ســپـــارد هــمــی
چـنـیـن داد مـهـراب پـاسـخ بــدویکـه ای سـرو سـیمین بـر مـاه روی
بــه گـیـتــی در از پــهـلـوانـان گـردپــی زال زر کــس نــیــارد ســپـــرد
چـو دسـت و عـنانش بـر ایوان نگارنـبـینـی نـه بـر زین چـنـو یک سـوار
دل شـــیـــر نـــر دارد و زور پـــیـــلدو دسـتـش بـه کـردار دریـای نـیـل
چـو بــرگـاه بــاشـد درافـشـان بـودچـو در جـنگ بـاشد سرافشان بـود
رخـــش پـــژمـــرانـــنـــده ارغـــوانجوان سال و بـیدار و بـختـش جوان
به کین اندرون چون نهنگ بـلاستبـه زین اندرون تـیز چنگ اژدهاست
نـشـانـنـده خــاک در کـیـن بــخـونفــشـــانــنــده خـــنــجـــر آبـــگــون
از آهو همان کش سپیدست مویبـگـویـد سـخـن مـردم عـیـب جـوی
سـپـیـدی مـویـش بـزیـبــد هـمـیتـو گـویی کـه دلـهـا فـریبـد هـمـی
چـو بـشـنید رودابـه آن گـفـت گویبـرافـروخـت و گـلـنـارگـون کـرد روی
دلـش گـشـت پـرآتـش از مـهـر زالازو دور شـــد خـــورد و آرام و هــال
چــو بــگــرفــت جــای خــرد آرزویدگر شد بـه رای و بـه آیین و خـویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.