ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـس آگـاهی آمـد سـوی شـهریارکــه آمــد ز ره زال ســـام ســوار
پـذیره شـدندش همه سـرکشـانکـه بـودنـد در پـادشـاهی نشـان
چــو آمــد بــه نــزدیـکــی بــارگــاهسـبـک نزد شـاهش گشادند راه
چـو نـزدیـک شـاه انـدر آمـد زمـینبـبـوسـیـد و بـر شـاه کـرد آفـرین
زمانی همی داشت بـر خاک رویبـــدو داد دل شـــاه آزرمـــجـــوی
بـفرمود تـا رویش از خـاک خـشکسـتـردند و بـر وی پـراگند مشک
بــیـامـد بــر تـخـت شـاه ارجـمـنـدبــپــرســیـد ازو شـهـریـار بــلـنـد
کـه چـون بـودی ای پـهلـو راد مـردبــدیـن راه دشـوار بــا بــاد و گـرد
بـه فـر تـو گفـتـا همه بـهتـریسـتابـا تـو همه رنج رامـشـگـریسـت
ازو بــســتــد آن نــامــه پــهـلــوانبخندید و شد شاد و روشن روان
چو بـر خواند پـاسخ چـنین داد بـازکه رنجـی فـزودی بـه دل بـر دراز
ولــیـکــن بــدیـن نــامــه دلــپــذیـرکه بـنوشـت بـا درد دل سـام پـیر
اگـر چـه مـرا هسـت ازین دل دژمبـرانم که نندیشـم از بـیش و کم
بــســازم بــرآرم هــمــه کــام تــوگــر ایـنــســت فــرجــام آرام تــو
تو یک چند اندر بـه شادی بـه پایکه تـا من بـه کـارت زنم نیک رای
بــبــردنـد خــوالــیـگــران خــوان زرشـهنـشـاه بـنشـسـت بـا زال زر
بـــفــرمــود تــا نــامــداران هــمــهنـشـسـتـنـد بـر خـوان شـاه رمـه
چـو از خـوان خـسـرو بـپـرداخـتـنـدبـه تـخت دگر جای می ساختـند
چو می خورده شد نامور پور سامنشست از بـر اسـپ زرین ستـام
بــرفـت و بــپــیـمـود بــالـای شـبپـر انـدیشـه دل پـر ز گـفـتـار لـب
بـیامـد بـه شـبـگـیر بـسـتـه کـمـربــه پــیـش مـنـوچــهـر پــیـروزگـر
بــرو آفــریــن کــرد شــاه جــهــانچو بـرگشت بـستودش اندر نهانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.