ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــشـد ویـسـه سـالـار تــوران سـپــاهابـا لـشـکـری نـامـور کـیـنـه خـواه
ازان پــیـشــتــر تــابــه قــارن رســیــدگـرامـیش را کـشـتـه افـگـنده دید
دلـــیــران و گـــردان تـــوران ســـپـــاهبـسـی نـیـز بــا او فـگـنـده بـه راه
دریـده درفــش و نـگــونــســار کــوسچو لاله کفن روی چون سندروس
ز ویـســه بــه قــارن رســیـد آگــهــیکــه آمـد بــه پــیـروزی و فــرهـی
ســـتـــوران تـــازی ســوی نــیــمــروزفرسـتـاد و خـود رفـت گیتـی فروز
ز درد پـــســر ویــســه جــنــگــجــویسوی پـارس چون بـاد بـنهاد روی
چـو از پـارس قـارن بـه هامون کـشـیدز دسـت چـپـش لشـکـر آمد پـدید
ز گـــرد انــدر آمـــد درفـــش ســـیــاهسـپـهدار تـرکـان بـه پـیش سـپـاه
رده بــرکــشــیــدنــد بــر هــر دو رویبــرفـتــنـد گـردان پــرخـاشـجــوی
ز قـــلـــب ســـپـــه ویـــســـه آواز دادکه شد تاج و تخت بـزرگی به بـاد
ز قـــنــوج تـــا مــرز کــابـــلــســـتـــانهمان تـا در بـسـت و زابـلـسـتـان
همه سر به سر پاک در چنگ ماستبـر ایوانها نـقـش و نیرنگ مـاسـت
کــجــا یـافــت خــواهـی تــو آرامـگــاهازان پـس کجـا شـد گرفـتـار شـاه
چــنـیـن داد پــاســخ کـه مـن قــارنـمگــلــیــم انــدر آب روان افـــگــنــم
نـه از بــیـم رفـتـم نـه از گـفـت وگـویبـه پـیش پـسرت آمدم کینه جوی
چـــو از کــیــن او دل بـــپـــرداخـــتـــمکـنون کـین و جـنگ تـرا سـاخـتـم
بــرآمــد چــپ و راســت گــرد ســیـاهنـه روی هوا مـانـد روشـن نه مـاه
ســپــه یـک بــه دیـگـر بــرآویـخــتــنـدچـو رود روان خـون همی ریخـتـند
بـــر ویــســه شــد قــارن رزم جـــویازو ویسه در جـنگ بـرگاشت روی
فـراوان ز جــنـگ آوران کـشــتــه شـدبآورد چـون ویسه سـرگشتـه شد
چــو بــر ویـسـه آمـد ز اخــتــر شـکـننـرفــت از پــســش قــارن رزم زن
بــشـد ویـسـه تـا پــیـش افـراسـیـابز درد پـــســـر مــژه کــرده پـــرآبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.