ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
و دیـگـر کـه از شـهـر ارمـان شـدنـدبـه کـینه سـوی زابـلسـتـان شـدند
شماساس کز پـیش جـیحون بـرفتسوی سیستـان روی بـنهاد و تفت
خــزروان ابــا تــیــغ زن ســی هــزارز تــرکــان بـــزرگــان خــنــجــرگــزار
بــرفــتــنــد بــیــدار تــا هــیــرمــنــدابــا تـیـغ و بــا گـرز و بــخـت بــلـنـد
ز بـــهــر پــدر زال بـــا ســوگ و دردبـه گـوراب اندر همـی دخـمـه کـرد
بـه شـهـر انـدرون گـرد مـهـراب بـودکه روشن روان بود و بی خواب بود
فـــرســـتـــاده ای آمــد از نــزد اویبـه سـوی شـمـاسـاس بـنهاد روی
بـــه پــیــش ســراپــرده آمــد فــرودز مــــهــــراب دادش فــــراوان درود
کـه بــیـداردل شــاه تــوران ســپــاهبـــمــانــاد تـــا جــاودان بـــا کــلــاه
ز ضــحــاک تــازیـســت مــا را نــژادبـدین پـادشاهی نیم سـخـت شاد
بـه پـیوسـتـگی جـان خـریدم همیجــز ایـن نـیـز چـاره نـدیـدم هـمـی
کنون این سرای و نشست منستهمان زاولستـان بـه دست منست
ازایـدر چـو دسـتـان بـشـد سـوگـوارز بـــهــر ســتـــودان ســـام ســوار
دلـم شـادمـان شـد بـه تـیـمـار اویبــرآنـم کـه هـرگـز نـبـیـنـمـش روی
زمــان خــواهـم از نـامــور پــهـلــوانبــدان تــا فـرسـتــم هـیـونـی دوان
یـکــی مـرد بــیـنـادل و پــرشــتــابفـرســتــم بــه نـزدیـک افـراسـیـاب
مــگــر کــز نــهـان مــن آگــه شــودسـخـنـهـای گـویـنـده کـوتــه شـود
نثـاری فرستـم چنان چون سزاستجـز این نیز هرچ از در پـادشـاسـت
گـر ایـدونـک گـویـد بــه نـزد مـن آیجز از پیش تختش نبـاشم بـه پـای
هـمـه پــادشـاهـی سـپـارم بــدویهـمـیـشـه دلـی شـاد دارم بــدوی
تــن پــهــلــوان را نــیــارم بـــه رنــجفـرسـتـمـش هرگـونه آگـنـده گـنـج
ازیـن سـو دل پـهـلـوان را بــبــسـتوزان در سـوی چــاره یـازیـد دسـت
نــونــدی بـــرافــگــنــد نــزدیــک زالکـه پـرنـده شـو بــاز کـن پـر و بــال
بـه دسـتـان بــگـو آنـچ دیـدی ز کـاربــگـویـش کـه از آمـدن سـر مـخــار
کـه دو پــهـلـوان آمـد ایـدر بــجــنـگز ترکان سپـاهی چو دشتی پـلنگ
دو لـشـکـر کـشـیـدنـد بـر هـیرمـنـدبـه دیـنـارشـان پـای کـردم بـه بـنـد
گـــر از آمــدن دم زنــی یــک زمــانبــرآیـد هـمــی کــامــه بــدگــمــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.