ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو اغــریـرث آمــد ز آمـل بــه ریوزان کــارهــا آگــهــی یــافــت کــی
بـدو گفت کاین چیست کانگیختیکـه بـا شـهـد حـنـظـل بـرآمـیـخـتـی
بـفـرمـودمـت کـای بـرادر بـه کـشکه جـای خـرد نیست و هنگام هش
بــدانـش نـیـایـد سـر جــنـگـجـوینــبــایـد بــه جــنــگ انــدرون آبــروی
سـر مـرد جــنـگـی خـرد نـسـپــردکـه هـرگـز نـیـامـیخـت کـین بـا خـرد
چـنـین داد پـاسـخ بـه افـراسـیـابکـه لخـتـی بـبـاید همی شـرم و آب
هر آنگه کـت آید بـه بـد دسـتـرسز یـزدان بــتـرس و مـکـن بــد بـکـس
که تـاج و کمر چون تو بـیند بـسینـخـواهـد شـدن رام بــا هـر کـسـی
یـکـی پــر ز آتــش یـکـی پــرخــردخـــرد بـــا ســر دیــو کــی درخـــورد
سپهبـد بـرآشفت چون پیل مستبـه پـاسـخ بـه شمشیر یازید دسـت
مـــیـــان بـــرادر بـــدونـــیــم کـــردچــنـان ســنـگـدل نـاهـشــیـوار مـرد
چـــو از کـــار اغـــریــرث نـــامـــدارخــبــر شــد بــه نــزدیـک زال ســوار
چنین گفت کاکنون سر بـخت اویشـود تــار و ویـران شـود تـخـت اوی
بـزد نـای رویین و بـربـسـت کـوسبـیاراسـت لشکر چـو چـشم خـروس
سـپـهبـد سوی پـارس بـنهاد رویهمی رفت پرخشم و دل کینه جوی
ز دریـا بــه دریـا هـمـی مــرد بــودرخ مــاه و خــورشــیـد پــر گــرد بــود
چـو بـشنید افراسیاب این سـخـنکـه دسـتـان جـنگی چـه افـگـند بـن
بــیـاورد لـشـکـر ســوی خــوار ریبـیـاراسـت جـنـگ و بـیـفـشـارد پـی
طـلـایـه شـب و روز در جـنـگ بــودتـو گـفـتـی کـه گیتـی بـرو تـنگ بـود
مبارز بسی کشته شد بر دو رویهــمــه نــامــداران پــرخــاشــجــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.