ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنین داد پـاسـخ بـه کاووس کیکــه گــر آب دریــا بــود نــیــز مــی
مــرا بــارگــه زان تــو بــرتــرســتهـزاران هزارم فـزون لـشـکـرسـت
به هر سو که بـنهند بـر جنگ روینماند بـه سنگ اندرون رنگ و بـوی
بـیارم کـنـون لـشـکـری شـیرفـشبـرآرم شما را سر از خـواب خـوش
ز پـیلـان جـنـگـی هـزار و دویسـتکـه در بـارگـاه تـو یک پـیل نـیسـت
از ایـران بــرآرم یـکـی تــیـره خـاکبــلــنــدی نـدانـنـد بــاز از مــغــاک
چــو بــشــنـیـد فــرهـاد ازو داوریبـــلــنــدی و تــنــدی و کــنــدآوری
بـکـوشـید تـا پـاسـخ نـامـه یـافـتعنان سـوی سـالار ایران شـتـافت
بـیـامـد بـگـفـت آنـچ دیـد و شـنـیدهـــمـــه پـــرده رازهـــا بــــردریـــد
چنین گفت کاو ز آسمان بـرترستنـه رای بـلـنـدش بـه زیر انـدرسـت
ز گـفـتـار مـن سـر بــپـیـچـیـد نـیـزجهان پیش چشمش نیرزد به چیز
جـهـانـدار مـر پـهـلـوان را بــخـوانـدهـمـه گـفــت فـرهـاد بــا او بــرانـد
چـنـین گـفـت کـاووس بـا پـیـلـتـنکـزیـن نـنـگ بـگـذارم این انـجـمـن
چو بـشنید رستـم چنین گفت بـازبـه پـیـش شـهـنـشـاه کـهـتـر نـواز
مـــرا بـــرد بـــایــد بـــر او پـــیـــامسـخـن بـرگشـایم چـو تـیغ از نیام
یکـی نـامـه بـایـد چـو بـرنـده تـیـغپــیـامـی بــه کــردار غــرنـده مـیـغ
شوم چـون فرسـتـاده ای نزد اویبـه گفـتـار خـون اندر آرم بـه جـوی
به پاسخ چنین گفت کاووس شاهکــه از تــو فــروزد نـگــیـن و کــلـاه
پـیـمـبـر تـویی هـم تـو پـیـل دلـیـربـه هر کـینه گه بـر سـرافـراز شـیر
بــفـرمـود تـا رفـت پـیـشـش دبـیـرســر خــامـه را کـرد پــیـکـان تــیـر
چـنین گـفـت کـاین گفـتـن نابـکـارنـه خــوب آیـد از مــردم هـوشــیـار
اگـر سـرکـنـی زین فـزونـی تـهـیبـه فـرمـان گـرایـی بــسـان رهـی
وگرنه بـه جـنگ تـو لشـگر کـشـمز دریـا بــه دریـا ســپــه بــرکـشـم
روان بـــدانــدیــش دیــو ســپــیــددهد کـرگـسـان را بـه مـغـزت نـویدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.