ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو نـزدیک شـهـر سـمـنـگـان رسـیدخـبـر زو بـشـاه و بـزرگـان رسـید
کــه آمــد پـــیــاده گــو تــاج بـــخــشبـه نخـچـرگه زو رمیدست رخش
پــذیـره شــدنـدش بــزرگــان و شــاهکسی کاو بـسـر بـر نهادی کلاه
بـدو گـفـت شـاه سـمـنگـان چـه بـودکـه یـارسـت بــا تـو نـبـرد آزمـود
دریـن شــهـر مــا نـیـکــخــواه تــوایـمســتــاده بــفـرمـان و راه تــوایـم
تــن و خـواسـتـه زیـر فـرمـان تــسـتسر ارجـمندان و جـان آن تـست
چـو رسـتـم بــه گـفـتــار او بــنـگـریـدز بــدهـا گـمـانـیـش کـوتــاه دیـد
بــدو گـفـت رخــشـم بــدیـن مـرغـزارز من دور شد بـی لگام و فسـار
کـنون تـا سـمنگان نشـان پـی اسـتوز آنجـا کجـا جویبـار و نی است
تــرا بــاشـد ار بــازجــویـی ســپــاسبـبـاشـم بـپـاداش نیکی شناس
گــر ایـدونــک مــانــد ز مــن نــاپــدیـدسـران را بـسی سر بـبـاید بـرید
بــدو گــفــت شــاه ای ســزاوار مــردنیارد کـسـی بـا تـو این کـار کـرد
تـو مـهمـان مـن بـاش و تـندی مـکـنبـه کام تـو گردد سراسر سـخـن
یـک امـشـب بـه مـی شـاد داریم دلوز انـــدیـــشــــه آزاد داریـــم دل
نــمــانــد پـــی رخـــش فــرخ نــهــانچــنــان بـــاره نــامــدار جـــهــان
تــهـمـتــن بــه گـفـتــار او شــاد شـدروانــش ز انــدیــشــه آزاد شــد
ســـزا دیــد رفــتـــن ســوی خـــان اوشـد از مـژده دلـشـاد مهمـان او
ســپــهــبـــد بــدو داد در کــاخ جــایهمی بـود در پیش او بـر به پای
ز شـهر و ز لـشـکـر مـهـانـرا بـخـوانـدسـزاوار بـا او بـه شـادی نشـاند
گــــســـــارنــــده بـــــاده آورد ســــازسـیه چـشـم و گلرخ بـتـان طراز
نـشـسـتــنـد بــا رودسـازان بــه هـمبــدان تـا تـهـمـتـن نـبــاشـد دژم
چو شد مست و هنگام خواب آمدشهمی از نشستن شتاب آمدش
ســـــزاوار او جـــــای آرام و خـــــواببیاراست و بـنهاد مشک و گلابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.