ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه گـودرز گـفـت آن زمـان پـهـلـوانکــــز ایــــدر بـــــرو زود روشــــن روان
پــیـامـی ز مـن پــیـش کــاووس بــربــگـویـش کـه مـارا چـه آمـد بــه سـر
بــه دشــنـه جــگــرگــاه پــور دلــیـردریــدم کــه رســتـــم مــمــانــاد دیــر
گــرت هــیـچ یــادســت کــردار مــنیـکـی رنـجـه کـن دل بــه تـیـمـار مـن
ازان نـوشـدارو کـه در گـنـج تــسـتکـجـا خـسـتـگـان را کـنـد تـن درسـت
بـه نـزدیـک مـن بـا یـکـی جـام مـیسـزد گر فرسـتـی هم اکنون بـه پـی
مـگـر کـاو بــبــخـت تـو بـهـتـر شـودچـو مـن پـیش تـخـت تـو کـهتـر شـود
بــیــامــد ســپــهــبــد بــکــردار بــادبــه کـاووس یـکـســر پــیـامـش بــداد
بــدو گـفــت کــاووس کــز انـجــمـناگــر زنــده مــانــد چــنــان پــیــلــتــن
شـود پــشـت رسـتـم بــه نـیـرو تـراهــلـــاک آورد بـــی گـــمـــانــی مــرا
اگـر یـک زمـان زو بـه مـن بــد رسـدنــســازیــم پـــاداش او جــز بـــه بـــد
کــجــا گــنـجــد او در جــهـان فــراخبــدان فــر و آن بــرز و آن یـال و شــاخ
شنیدی که او گفت کاووس کیستگر او شهریارست پس طوس کیست
کجـا بـاشد او پـیش تـختـم بـه پـایکـــجـــا رانـــد او زیـــر فـــر هـــمـــای
چـو بـشـنـیـد گـودرز بــرگـشـت زودبـــر رســـتـــم آمـــد بـــه کـــردار دود
بــدو گــفــت خــوی بــد شــهــریــاردرخـتـیسـت خـنگی همیشـه بـه بـار
تـــرا رفـــت بـــایــد بـــه نــزدیــک اودرفــشــان کــنــی جـــان تـــاریــک اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.