ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت پنجم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـس چـنـین گـفـت بـا شـهـریـارکـــه ای پــــرهـــنـــر نـــامـــور تــــاجــــدار
جـهـانـدار بـا دانـش و نـیک خـوسـتولـــیـــکـــن مـــرا چــــهـــر زال آرزوســــت
در گــنــج بــگــشــاد شــاه جــهــانز پــرمــایــه چــیــزی کــه بـــودش نــهــان
ز یــاقــوت وز تـــاج و انــگــشــتـــریز دیـــنــــار وز جــــامــــه شــــشــــتــــری
پــرســتــار بـــا افــســر و گــوشــوارهـمــان جــعــد مــویـان ســیـمــیـن عــذار
طـبـقـهای زرین پـر از مـشـک و عـوددو نـــعـــلـــیـــن زریـــن و زریـــن عـــمـــود
بـــرو بـــافـــتـــه گــوهــر شـــاهــوارچـــنــانــچـــون بـــود در خـــور شـــهــریــار
بــنـزد تــهـمــتــن فــرســتــاد شــاهدو مـــنـــزل هـــمـــی رفـــت بـــا او بـــراه
چــو خــســرو غـمـی شـد ز راه درازفــــرود آمـــد و بــــرد رســــتــــم نـــمــــاز
ورا کــرد پـــدرود و ز ایــران بـــرفـــتســوی زابـــلــســتـــان خــرامــیــد تــفــت
سراسر جهان گشت بر شاه راستهمی گشت گیتی بران سان که خواست
ســر آوردم ایـن رزم کــامــوس نــیــزدرازســت و کـم نـیـســت زو یـک پــشــیـز
گر از داسـتـان یک سـخـن کـم بـدیروان مـــــرا جــــــای مــــــاتــــــم بــــــدی
دلــم شــادمــان شــد ز پــولــادونــدکـــه بـــفـــزود بـــر بـــنــد پـــولـــاد بـــنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.