ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
شـب تــیـره شـبــدیـز لـهـراســپــیبــیـاورد بــا زیـن گـشـتــاسـپــی
بــپــوشــیـد زربــفــت رومـی قـبــایز تــاج انـدر آویـخــت پــر هـمـای
ز دیـــنـــار وز گــــوهـــر شــــاهـــواربـیاورد چـندان کـش آمـد بـه کـار
از ایــران ســـوی روم بـــنــهــاد رویبـه دل گاه جوی و روان راه جوی
پــدر چـون ز گـشـتـاسـپ آگـاه شـدبـپـیچـید و شـادیش کـوتـاه شـد
زریـر و هـمــه بــخــردان را بــخــوانـدز گشتاسپ چندی سخنها براند
بـدیشـان چـنین گفت کاین شیر مردســر تــاجــدار انـدر آرد بــه گــرد
چـه بـینـید و این را چـه درمـان کـنیدنشاید که این بـر دل آسـان کنید
چـنین گفت موبـد که این نیک بـختگرامی بـه مردان بـود تاج و تخت
چـو گشـتـاسـپ فـرزند کس را نبـودنه هرگـز کـس از نامداران شـنود
ز هـر ســو بــبــایـد فـرســتــاد کـسدلـــاور بــــزرگــــان فــــریـــادرس
گــر او بــازگــردد تــو زفــتــی مـکــنهنـرجـوی و بـا آز جـفـتـی مـکـن
کـه تـاج کـیان چـون تـو بـیند بـسـینمـانـد همـی مـهر او بـر کـسـی
به گشتاسپ ده زین جهان کشوریبـنه بـر سـرش نـامـدار افـسـری
جــز از پـــهــلــوان رســتــم نــامــداربـه گـیتـی نبـینیم چـون او سـوار
بـه بـالـا و دیدار و فـرهـنـگ و هـوشچـنـو نـامـور نـیز نـشـنـیـد گـوش
فـرسـتـاد لـهـراسـپ چـنـدی مـهـانبـه جـسـتـن گرفـتـند گرد جـهان
بــرفــتــنــد و نــومــیــد بـــازآمــدنــدکــه بــا اخــتــر دیـرســاز آمـدنـد
نـکـوهـش از آن بـهـر لـهـراسـپ بـودغم و رنج تن بـهر گشتاسپ بـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.