ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همی بـود گشتـاسپ دل مستمندخـروشـان و جــوشـان ز چــرخ بــلـنـد
نـیـامـد ز گـیـتــیـش جـز زهـر بــهـریـکــی روســتــا دیـد نــزدیـک شــهــر
درخــــت و گــــل و آبــــهــــای رواننــشــســتــنــگــه شــاد مــرد جــوان
درخـتـی گشـن سـایه بـر پـیش آبنـهـان گـشــتــه زو چــشـمـه آفـتــاب
بـران سـایه بـنشـسـت مـرد جـوانپـــر از درد پـــیـــچـــان و تـــیـــره روان
هـمـی گـفــت کــای داور کــردگــارغـــم آمــد مــرا بـــهــره زیــن روزگــار
نـبــیـنـم هـمـی اخـتـر خـویـش بــدنــدانــم چـــرا بـــر ســرم بـــد رســـد
یـکــی نــامــور زان پــســنـدیـده دهگــذر کـــرد بـــر وی کـــه او بـــود مــه
ورا دیــد بـــا دیــدگــان پـــر ز خــونبــه زیـر زنــخ دســت کــرده ســتــون
بــدو گـفـت کـای پــاک مـرد جــوانچـــرایـــی پــــر از درد و تـــیـــره روان
اگـــــر آیـــــدت رای ایـــــوان مـــــنبــوی شــاد یـکــچــنـد مـهـمــان مــن
مگـر کـین غـمان بـر دلت کـم شـودســر تــیـر مــژگــانـت بــی نـم شــود
بـدو گفت گشتـاسپ کای نامجـوینـژاد تــو از کــیـســت بــا مـن بــگـوی
چــنـیـن داد پــاســخ ورا کـدخــدایکزین پـرسش اکنون تـرا چـیست رای
مـن از تــخــم شــاه آفــریـدون گـردکزان تخمه کس در جهان نیست خرد
چو بشنید گشتاسپ برداشت پایهـمــی رفــت بــا نــامــور کــدخــدای
چو آن مهتـر آمد سوی خان خویشبـه مـهـمـان بـیـاراسـت ایوان خـویش
بــســان بــرادر هـمــی داشــتــشزمــانــی بــه نــاکــام نــگــذاشــتــش
زمـانـه بـرین نـیـز چـنـدی بـگـشـتبــریـن کـار بــر مـاهـیـان بــرگـذشــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.