ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به خواب دیدن فردوسی دقیقی را

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چنان دید گوینده یک شب بـه خوابکه یک جام می داشتی چون گلاب
دقــیـقــی ز جــایـی پــدیــد آمــدیبــران جــام مــی داســتــانـهـا زدی
بــه فــردوســی آواز دادی کـه مـیمـخــور جــز بــر آیـیـن کــاوس کــی
که شاهی ز گیتی گزیدی که بختبــدو نـازد و لـشـگـر و تــاج و تــخـت
شـهنـشـاه مـحـمـود گـیرنـده شـهرز شـادی بـه هر کس رسـانیده بـهر
از امـروز تــا سـال هـشـتـاد و پــنـجبــکـاهـدش رنـج و نـکـاهـدش گـنـج
ازیـن پـس بـه چـین انـدر آرد سـپـاههـمــه مـهـتــران بــرگــشــایـنـد راه
نبـایدش گـفـتـن کـسـی را درشـتهمه تـاج شـاهانش آمد بـه مشـت
بـدیـن نـامـه گـر چـنـد بـشـتـافـتـیکـنـون هرچ جـسـتـی همـه یافـتـی
ازین بـاره من پـیش گـفـتـم سـخـنسـخـن را نـیـامـد سـراسـر بـه بــن
ز گشتـاسپ و ارجاسپ بـیتی هزاربـــگــفــتـــم ســرآمــد مــرا روزگــار
گـر آن مـایـه نـزد شـهـنـشـه رســدروان مــن از خـــاک بـــر مــه رســد
کـنون من بـگویم سـخـن کو بـگفـتمنم زنده او گشـت بـا خـاک جـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.