ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـس بـیـامـد بـه پـرده سـرایز هـرگـونـه انـداخــت بــا شــاه رای
ز لـهـراسـپ وز کـیـن فـرشـیـدوردازان نــــــامــــــداران روز نـــــبــــــرد
بـدو گفت گشتـاسـپ کای زورمندتـو شـادانـی و خـواهـرانـت بـه بـنـد
خـنک آنک بـر کینه گه کشتـه شدنه در چـنگ تـرکان سـرگشـتـه شد
چـو بـر تـخـت بـینند ما را نشستچـه گوید کـسـی کو بـود زیر دسـت
بــگــریـم بــریـن نـنـگ تــا زنـده امبــه مـغـز انـدرون آتــش افـگـنـده ام
پــذیــرفــتــم از کــردگــار بـــلــنــدکه گر تـو بـه تـوران شوی بـی گزند
بـــه مــردی شـــوی در دم اژدهــاکــنــی خــواهـران را ز تــرکــان رهـا
سـپــارم تـرا تــاج شـاهـنـشـهـیهمـان گـنج بـی رنج و تـخـت مـهی
مرا جـایگاه پـرسـتـش بـس اسـتنه فـرزند مـن نزد دیگـر کـس اسـت
چــنـیـن پــاســخ آورد اسـفـنـدیـارکـه بــی تــو مـبــیـنـاد کـس روزگـار
بـه پـیـش پـدر مـن یکـی بـنـده امروان را بـــه فــرمــانــش آگــنــده ام
فـدای تـو دارم تـن و جـان خـویـشنخواهم سر و تخت و فرمان خویش
شوم بـاز خـواهم ز ارجـاسپ کیننــمــانــم بــر و بــوم تــوران زمــیــن
بـه تـخـت آورم خـواهـران را ز بـنـدبــه بــخــت جــهـانـدار شـاه بــلـنـد
بـرو آفرین کرد گشـتـاسـپ و گفتکـه بــا تــو روان و خـرد بــاد جــفـت
بــرفــتــنــت یـزدان پــنــاه تــو بــادبــه بــاز آمـدن تــخــت گـاه تــو بــاد
بخواند آن زمان لشگر از هر سویبـه جـایی کـه بـد مـوبـدی گـر گـوی
ازیــشـــان گــزیــده ده و دو هــزارســواران مــرد افــگــن و کــیـنـه دار
بـر ایـشـان بــبـخـشـیـد گـنـج درمنکـرد ایچ کس را بـه بـخـشـش دژم
بـبـخـشـید گـنـجـی بـر اسـفـندیاریــکــی تــاج پــر گــوهــر شــاهــوار
خــروشــی بــرآمـد ز درگـاه شــاهشـد از گـرد خـورشـید تـابـان سـیاه
ز ایوان بـه دشـت آمـد اسـفـنـدیارســـپـــاهـــی گـــزیــد از در کـــارزارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.