ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»داستان هفتخوان اسفندیار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون زین سـپـس هفـتـخـوان آورمســـخـــنــهــای نــغــز و جـــوان آورم
اگــر بــخــت یـکــبــاره یــاری کــنــدبــرو طــبــع مــن کــامــگــاری کــنــد
بــگـویـم بــه تأیـیـد مـحــمـود شــاهبــدان فــر و آن خــســروانـی کــلــاه
کـه شـاه جـهـان جــاودان زنـده بــادبـــزرگــان گــیــتــی ورا بـــنــده بـــاد
چـو خـورشـید بـر چـرخ بـنمـود چـهربــیـاراســت روی زمـیـن را بــه مـهـر
بــه بــرج حـمـل تــاج بــر سـر نـهـادازو خــاور و بــاخــتــر گــشــت شــاد
پـر از غـلـغـل و رعـد شـد کـوهسـارپــر از نـرگـس و لـالـه شـد جــویـبــار
ز لــالـه فــریـب و ز نـرگــس نـهـیـبز ســنـبــل عــتــاب و ز گــلـنـار زیـب
پــر آتــش دل ابــر و پــر آب چــشـمخــروش مـغـانـی و پــرتــاب خــشـم
چــو آتــش نــمــایــد بــپــالــایــد آبز آواز او ســــر بـــــرآیــــد ز خـــــواب
چـو بــیـدار گـردی جـهـان را بــبــیـنکه دیبـاست گر نقش مانی بـه چین
چـو رخـشـنده گردد جـهان ز آفـتـابرخ نــرگــس و لــالــه بــیـنـی پــر آب
بـخـندد بـدو گـوید ای شـوخ چـشـمبه عشق تو گریان نه از درد و خشم
نــخــنــدد زمــیـن تــا نــگــریـد هــواهــوا را نـــخـــوانــم کـــف پـــادشـــا
کـــه بــــاران او در بــــهـــاران بــــودنــه چــون هـمــت شــهـریـاران بــود
بـه خورشید ماند همی دست شاهچـــو انــدر حــمــل بـــرفــرازد کــلــاه
اگـر گـنج پـیش آید از خـاک خـشـکوگـــر آب دریــا و گـــر در و مــشـــک
نــدارد هــمــی روشــنــایـیــش بــازز درویـــش وز شــــاه گــــردن فــــراز
کـف شـاه ابــوالـقـاسـم آن پــادشـاچــنـیـن اسـت بــا پــاک و نـاپــارسـا
دریـغـش نـیـایـد ز بــخــشـیـدن ایـچنــه آرام گـــیــرد بـــه روز بـــســـیــچ
چـو جـنـگ آیـدش پـیش جـنـگ آوردســر شــهــریــاران بــه چــنــگ آورد
بدان کس که گردن نهد گنج خویشبـبـخـشـد نـینـدیشـد از رنـج خـویش
جــهـان را جــهـانـدار مــحــمـود بــادازو بــخــشــش و داد مــوجــود بـــاد
ز روییـن دژ اکـنـون جـهـانـدیـده پـیـرنــگــر تــا چــه گــویــد ازو یــاد گــیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.