ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
غــم آمـد هـمـه بــهـره گــرگــســارز گــرگــان جــنــگــی و اســفــنــدیـار
یـکــی خــوان زریـن بــیـاراســتــنــدخـورشها بـخـوردند و می خـواسـتـند
بــفـرمـود تـا بــسـتـه را پــیـش اویبـــــبــــردنــــد لــــرزان و پــــرآب روی
سه جام میش داد و پرسش گرفتکه اکنون چه گویی چه بـینم شگفت
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـور گـرگـسـارکــه ای نــامــور شــیـردل شــهــریـار
دگـر مـنـزلـت شـیری آید بـه جـنـگکــه بــا جــنـگ او بــرنـتــابــد نـهـنـگ
عـــقـــاب دلـــاور بـــران راه شـــیــرنــپـــرد وگــر چـــنــد بـــاشــد دلــیــر
بــخــنـدیـد روشــن دل اســفـنـدیـاربــدو گـفــت کــای تــرک نـاســازگــار
بـبـیـنـی تـو فـردا کـه بــا نـره شـیـرچـگـونه شـوم مـن بـه جـنگـش دلـیر
چـو تـاریک شد شـب بـفرمود شـاهازان جـــایــگـــاه انــدر آمــد ســـپـــاه
شـب تـیـره لـشـکـر هـمـی رانـدنـدبــروبــر هــمــی آفــریــن خــوانــدنــد
چــو خــورشــیــد زان چــادر لــاژوردیـکــی مــطــرفــی کــرد دیــبــای زرد
سـپـهـبــد بـه جـای دلـیـران رسـیـدبـه هامـون و پـرخـاش شـیران رسـید
پــشـوتـن بــفـرمـود تـا رفـت پـیـشورا پـــنـــدهـــا داد ز انـــدازه بـــیــش
بـدو گـفـت کـایـن لـشـکـر سـرافـرازســپــردم تــرا مـن شــدم رزمــســاز
بــیـامـد چـو بــا شـیـر نـزدیـک شـدچــهــان بــر دل شــیـر تــاریـک شــد
یـکــی بــود نـر و دگــر مــاده شــیـربــرفــتــنــد پــرخــاشــجــوی و دلــیـر
چــو نــر انــدرآمــد یــکــی تــیــغ زدبــبــد ریــگ زیــرش بــســان بــســد
ز سـر تـا میانش بـه دو نیم گـشـتدل شــیـر مـاده پــر از بــیـم گـشــت
چـو جـفـتـش بـرآشـفـت و آمد فـرازیـکـی تــیـغ زد بــر ســرش رزمـســاز
بـه ریگ اندر افـگـند غـلـتـان سـرشز خون لعل شد دست و جنگی برش
بـه آب اندر آمد سر و تـن بـشسـتنـگـهـدار جــز پــاک یـزدان نـجــســت
چـنـیـن گـفـت کـای داور داد و پــاکبــه دسـتـم ددان راتـو کـردی هـلـاک
هم اندر زمـان لـشـکـر آنـجـا رسـیدپــشـوتــن سـر و یـال شـیـران بــدیـد
بــر اســفــنـدیـار آفــریـن خــوانـدنـدورا نـــامـــدار زمـــیـــن خــــوانـــدنـــد
وزانــجــا بــیـامــد کــی رهــنــمــایبــه نـزدیـک خــرگــاه و پــرده ســرای
نـهـادنـد خــوان و خـورشـهـای نـغـزبـــیــاورد ســـالــار پـــاکــیــزه مــغـــزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.