ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی پــیـر بــد نـامـش آزاد ســروکه بـا احـمد سهل بـودی بـه مرو
دلـی پـر ز دانش سـری پـر سـخـنزبــان پــر ز گــفــتــارهـای کــهـن
کـجــا نـامـه خــســروان داشــتــیتــن و پــیـکـر پــهـلـوان داشـتـی
بــه سـام نـریـمـان کـشـیـدی نـژادبـسی داشتی رزم رستم بـه یاد
بــگــویـم کــنــون آنــچ ازو یـافــتــمسـخـن را یـک انـدر دگـر بــافـتـم
اگـر مـانـم انـدر سـپـنـجـی سـرایروان و خــرد بــاشــدم رهـنـمـای
سـرآرم مـن ایـن نـامـه بــاســتــانبـه گـیتـی بـمانم یکـی داسـتـان
بــه نـام جــهـانـدار مـحــمـود شـاهابـوالـقـاسـم آن فـر دیهـیم و گـاه
خــداونــد ایــران و نــیـران و هــنــدز فرش جهان شد چو رومی پرند
بـه بـخـشـش همی گـنج بـپـراگـندبــه دانــایـی از گــنـج نـام آگــنـد
بـزرگـسـت و چـون سـالیان بـگـذردازو گـویـد آنـکــس کــه دارد خــرد
ز رزم و ز بـزم و ز بــخـش و شـکـارز دادش جـهان شد چو خرم بـهار
خـــنــک آنــک بـــیــنــد کـــلــاه وراهــمــان بـــارگــاه و ســـپـــاه ورا
دو گـوش و دو پـای من آهو گـرفـتتـهی دستـی و سـال نیرو گرفت
بـبـستـم بـرین گونه بـدخواه بـخـتبـنالم ز بـخـت بـد و سال سخـت
شـب و روز خــوانـم هـمـی آفـریـنبــران دادگــر شــهــریــار زمــیــن
هـمـه شـهـر بـا مـن بـدیـن یـاورنـدجز آنکس که بـددین و بـدگوهرند
که تـا او بـه تـخت کیی بـرنشستدر کین و دسـت بـدی را بـبـست
بـپـیـچـانـد آن را کـه بـیـشـی کـنـدوگر چـند بـیشـی ز پـیشـی کـند
بــبــخــشــایـد آن را کـه دارد خــردز انـــــدازه روز بــــــرنـــــگــــــذرد
ازو یــادگـــاری کـــنـــم در جـــهــانکـه تـا هسـت مـردم نگـردد نهان
بــدیـن نــامــه شــهـریـاران پــیـشبـزرگـان و جـنگـی سـواران پـیش
همه رزم و بزمست و رای و سخنگـذشـتــه بــســی روزگـار کـهـن
همـان دانـش و دین و پـرهیز و رایهمان رهنمونی بـه دیگـر سـرای
ز چـیـزی کـزیـشـان پـسـنـد آیـدشهـمـیـن روز را ســودمـنـد آیـدش
کـــزان بـــرتـــران یــادگــارش بـــودهـمــان مــونـس روزگــارش بــود
هـمـی چـشـم دارم بــدیـن روزگـارکـه دیـنـار یـابـم مـن از شـهـریـار
دگـر چـشـم دارم بـه دیـگـر سـرایکــه آمــرزش آیــد مــرا از خــدای
کـه از من پـس از مرگ ماند نشـانز گـنـج شـهنـشـاه گـردنـکـشـان
کـنـون بــازگـردم بــه گـفـتــار سـروفـروزنـده سـهـل مـاهـان بـه مـروپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.