ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو شــد روزگــار تــهـمــتــن بــه ســربــه پــیــش آورم داســتــانــی دگــر
چـو گشتـاسپ را تـیره شد روی بـخـتبــیـاورد جـامـاسـپ را پـیـش تـخـت
بـــدو گــفـــت کــز کــار اســـفـــنــدیــارچــنـان داغ دل گـشـتــم و سـوکـوار
کــه روزی نــبـــد زنــدگــانــیــم خــوشدژم بــودم از اخــتــر کــیــنــه کــش
پــس از مـن کـنـون شـاه بــهـمـن بــودهــمــان رازدارش پـــشــوتــن بـــود
مــپـــیــچــیــد ســرهــا ز فــرمــان اویمــگـــیــریــد دوری ز پـــیــمــان اوی
یــکـــایــک بـــویــدش نــمـــایــنـــده راهکـه اویـسـت زیـبــای تـخـت و کـلـاه
بـــدو داد پـــس گــنــجـــهــا را کــلــیــدیـکـی بـاد سـرد از جـگـر بـرکـشـیـد
بــدو گــفــت کــار مــن انــدر گــذشــتهـم از تــارکــم آب بــرتــر گـذشــت
نشستم به شاهی صد و بیست سالنـدیدم بـه گـیتـی کـسـی را هـمـال
تـو اکـنـون هـمـی کـوش و بـا داد بـاشچــــو داد آوری از غــــم آزاد بــــاش
خــــردمـــنـــد را شـــاد و نـــزدیـــک دارجــهـان بــر بــدانــدیـش تــاریـک دار
هـمـه راســتــی کــن کـه از راســتــیبــپــیـچـد سـر از کـژی و کـاسـتــی
سـپــردم تــرا تــخـت و دیـهـیـم و گـنـجازان سپ که بردم بسی گرم و رنج
بــفـگـت ایـن و شـد روزگـارش بـه سـرزمــان گــذشــتــه نــیــامــد بــه بــر
یکـی دخـمـه کـردنـدش از شـیز و عـاجبـــرآویــخـــتـــنــد از بـــر گـــاه تـــاج
هـمـیـن بــودش از رنـج و ز گــنـج بــهـربــدیـد از پــس نـوش و تـریـاک زهـر
اگـر بــودن ایـنـسـت شـادی چــراسـتشد از مرگ درویش بـا شاه راسـت
بــخــور هــرچ بــرزی و بــد را مــکــوشبــه مـرد خـردمـنـد بــسـپــار گـوش
گـــذر کـــرد هــمــراه و مـــا مــانــدیــمز کـار گـذشـتــه بــسـی خــوانـدیـم
بــه مــنـزل رســیـد آنـک پــویـنـده بــودرهی یافت آن کس که جـوینده بـود
نــگــیــرد تـــرا دســـت جـــز نــیــکــویگـر از پــیـر دانـا ســخــن بــشـنـوی
کــنــون رنــج در کــار بــهــمــن بـــریــمخــرد پــیـش دانـا پــشـوتــن بــریـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.