ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشید بـرزد سـر از کوه و راغزمـیـن شـد بـه کـردار زریـن چـراغ
جــهــانــدار دارا ســپــه بــرگــرفــتجــهـان چـادر قـیـر بــر سـرگـرفـت
بــــیـــاورد لـــشـــکـــر ز رود فـــراتبـه هامون سپه بیش بـود از نبـات
سـکـنـدر چـو بـشـنید کـامـد سـپـاهبــزد کـوس و آورد لـشـکـر بــه راه
دو لـشــکــر کـه آن را کــرانـه نـبــودچــو اســکـنـدر انـدر زمـانـه نـبــود
ز ســـاز و ز گـــردان هـــر دو گـــروهزمـین هـمـچـو دریا بـد و گـرد کـوه
ز خــفــتـــان وز خــنــجــر هــنــدوانز بــالـا و اســپ وز بــرگـســتــوان
دو رویـه سـپــه بــرکـشـیـدنـد صـفز خـنجـر همی یافت خورشید تـف
بــه پــیـش ســپــاه آوریـدنــد پــیـلجـهـان شـد بـه کـردار دریـای نـیل
سـواران جـنـگ از پـس و پـیل پـیشهمه بـرگرفتـه دل از جـان خـویش
تـو گفتـی هوا خـون خـروشد همیزمین از خـروشش بـجـوشد همی
ز بــس نــالــه بــوق و هـنـدی درایهـمـی کـوه را دل بــرآمـد ز جــای
ز آواز اســـپـــان و بـــانـــگ ســـرانچـــرنــگـــیــدن گـــرزهــای گـــران
تو گفتی زمین کوه جنگی شدستز گرد آسمان روی زنگی شدست
بـه یک هفـتـه گردان پـرخـاشـجـویبــه روی انــدر آورده بـــودنــد روی
بــهـشـتـم بــرآمـد یـکـی تـیـره گـردبـران سان که خورشید شد لاژورد
بـــپــوشــیــد دیــدار ایــران ســپــاهگــریـزان بــرفــتــنـد از آن رزمـگــاه
ســپــاه ســکـنـدر پــس انـدر دمـانیـکـی پــرغـم و دیـگـری شـادمـان
ســکــنــدر بــشــد تــا لــب رودبــاربـکـشـتـنـد ز ایرانـیـان بـی شـمـار
ســپــاه از لــب رود بــرگــاشــتــنــدبــفــرمــود تــا رود بــگــذاشــتــنـد
بــه پــیــروزی آمــد بـــران رزمــگــاهکـجـا پـیش بـود آن گـزیـده سـپـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.