ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دبـیر جـهـانـدیـده را پـیش خـوانـدبـیـاورد نـزدیـک گـاهـش نـشـانـد
یکـی نامـه بـنوشـت بـا داغ و درددو دیـده پــر از خــون و رخ لـاژورد
ز دارای داراب بـــــن اردشــــیــــرسـوی قـیصـر اسـکـندر شـهرگیر
نـخـسـت آفـریـن کـرد بـر کـردگـارکــه زو دیــد نــیـک و بــد روزگــار
دگـر گـفــت کـز گـردش آســمـانخـردمـنـد بــرنـگـذرد بــی گـمـان
کـزو شـادمـانـیـم و زو نـاشـکـیـبگـهی در فـراز و گهی در نشـیب
نه مردی بـد این رزم ما بـا سـپـاهمگر بخشش و گردش هور و ماه
کـنون بـودنی بـود و ما دل بـه دردچــه داریـم ازیـن گــنـبــد لــاژورد
کـنون گـر بـسـازی و پـیمان کـنیدل از جـنگ ایران پـشـیمان کنی
همه گنج گشتـاسـپ و اسفندیارهـمــان یـاره و تــاج گــوهـرنـگــار
فرستـم بـه گنج تو از گنج خویشهـمـان نـیـز ورزیـده رنـج خـویـش
همان مر تـرا یار بـاشـم بـه جـنگبـه روز و شـبـانـت نـسـازم درنگ
کـسـی را کـه داری ز پـیـونـد مـنز پــوشــیـده رویـان و فـرزنـد مـن
بـر من فرسـتـی نبـاشـد شـگفتجـهانجـوی را کـین نـبـاید گـرفـت
ز پـوشـیده رویـان بـجـز سـرزنـشنـبـاشـد ز شـاهـان بـرتـر مـنـش
چـو نـامـه بـخـوانـد خـداوند هوشبـیـارایـد ایـن رای پـاسـخ نـیـوش
هـیـونـی ز کــرمــان بــیـامـد دوانبــه نـزدیـک اسـکـنـدر بــدگـمـان
سکندر چـو آن نامه بـرخواند گفتکـه بـا جـان دارا خـرد بـاد جـفـت
کـسـی کـو گـرایـد بـه پـیونـد اویبـه پـوشـیده رویـان و فـرزنـد اوی
نـبــیـنـد مـگـر تــخـتـه گـور تـخـتگـر آویـخـتـه سـر ز شـاخ درخـت
همه بـه اصـفهانند بـی درد و رنجازیشـان مبـادا کـه خـواهیم گـنج
تو گر سوی ایران خرامی رواستهمه پـادشاهی سراسر تراست
ز فــرمـان تــو یـک زمـان نـگـذریـمنـفـس نیز بـی راه تـو نـشـمـریم
بــکـردار کـشـتـی بــیـامـد هـیـوندل و دیــده تــاجــور پـــر ز خــونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.