ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـندر چـو کـرد اندر ایران نگـاهبــدانـسـت کـو را شـد آن تـاج و گـاه
همی راه و بـی راه لشکر کشیدسـوی کـید هنـدی سـپـه بـرکـشـید
بـه جـایی کـه آمـد سـکـندر فـرازدر شــارســتــانـهـا گــشــادنــد بــاز
ازان مرز کس را به مردم نداشتز نـاهـید مـغـفـر هـمـی بـرگـذاشـت
چـو آمـد بـران شـارسـتـان بـزرگکـه مـیلـاد خـوانـدیش کـیـد سـتـرگ
بــران مـرز لــشــکــر فــرود آوریـدهـمـه بـوم ایشـان سـپـه گـسـتـرید
نـویـســنـده نــامــه را خــوانـدنـدبـه پـیـش سـکـنـدرش بــنـشـانـدنـد
یکـی نـامـه بـنوشـت نزدیک کـیدچـو شـیری که ارغنده گردد بـه صید
ز اســـکـــنـــدر راد پــــیـــروزگـــرخــداونـد شــمـشــیـر و تــاج و کـمـر
سـر نامـه بـود آفـرین از نخـسـتبدانکس که دل را به دانش بشست
ز کـار آن گـزیـنـد کـه بـی رنـج تـرچــو خـواهـد کـه بــردارد از گـنـج بــر
گـرایـنـده بــاشـد بــه یـزدان پـاکبــدو دارد امــیــد و زو تــرس و بـــاک
بـدانـد کـه مـا تـخـت را مـایه ایـمجــهــانــدار پـــیــروز را ســایــه ایــم
نـوشـتـم یـکـی نـامـه نـزدیک تـوکـه روشــن کــنـد جــان تــاریـک تــو
هم آنگـه کـه بـر تـو بـخـواند دبـیرمـنه پـیش و این را سـگـالـش مـگـیر
اگر شـب رسـد روشنی را مپـایهم انـدر زمـان سـوی فـرمـان گـرای
وگـر بـگـذری زین سـخـن نـگـذرمسر و تـاج و تـختـت بـه پـی بـسپـرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.