ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـــس بـــفـــرمــود کـــان جـــام زردبـــیــارنــد پــر کــرده از آب ســرد
هـمـی خــورد زان جــام زر هـرکــس آبز شـبـگـیر تـا بـود هنـگـام خـواب
بــــخــــوردنـــد آب از پــــی خــــرمــــیز خــوردن نـیـامـد بــدو در کـمـی
بــدان فـیـلـسـوف آن زمـان شـاه گـفـتکـه این دانش از من نبـاید نهفـت
کــه افــزایـش آب ایـن جــام چــیـســتنجـومیسـت گـر آلـت هندویسـت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ای شــهـریـارتــو ایـن جــام را خـوارمـایـه مـدار
کـه ایـن در بــسـی سـالـیـان کـرده انـدبـدین در بـسـی رنـجـها بـرده اند
ز اخـــتـــر شــنــاســان هــر کــشــوریبـه جـایی کـه بـد نـامـور مـهتـری
بـــر کــیــد بـــودنــد کــیــن جـــام کـــردبــه روز ســپــیـد و شــب لــاژورد
هـمـی طــبــع اخــتــر نـگــه داشــتــنـدفــراوان دریـن روز بــگـذاشــتــنـد
تــو از مـغـنـیـاطــیـس گـیـر ایـن نـشــانکه او را کسی کرد ز آهن کشان
به طبع این چنین هم شدست آب کشز گـردون پـذیره همـی آب خـوش
هــمــی آب یــابــد چــو گــیــرد کــمــینبـیند بـه روشن دو چـشم آدمی
چـــو گــفــتـــار دانــا پـــســنــد آمــدشسـخـنـهـای او سـودمـنـد آمـدش
چـــنــیــن گــفـــت پـــیــران مــیــلــاد راکـه مـن عـهـد کـیـد از پـی داد را
هـمـی نـشـکـنـم تــا بــمـانـد بــه جـایهمـی پـیش او بـود بـاید بـه پـای
کـه مـن یـافـتــم زو چــنـیـن چــار چــیـزبــروبــر فــزونــی نــجــویـیـم نـیـز
دو صــد بــارکـش خــواســتــه بــر نـهـادصد افسـر ز گوهر بـران سـر نهاد
بــه کــوه انــدر آگــنـد چــیـزی کــه بــودز دیــنــار وز گــوهــر نــابـــســـود
چــو در کــوه شــد گــنــجــهــا نــاپــدیـدکــســی چــهـره آگــنـنـده نـدیـد
هـمــه گــنــج بــا آنــک کــردش نــهــانندیدند زان پـس کـس اندر جـهان
ز گــنــج نــهــان کــرده بــر کــوهــســاربــیـاورد بــا خــویـشــتــن یـادگـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.