ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آن نامـه بـرخـواند فـور سـتـرگبــرآشــفــت زان نــامــدار بــزرگ
هم انگه یکـی تـند پـاسـخ نوشـتبـه پـالیز کینه درخـتـی بـکـشـت
سـر نـامـه گـفـت از خــداونـدپــاکبـبـاید که بـاشیم بـا ترس و بـاک
نـگـوییم چـنـدین سـخـن بـر گـزافکـه بـیچـاره بـاشـد خـداوند لـاف
مرا پـیش خـوانی تـرا شرم نیستخـرد را بــر مـغـزت آزرم نـیـسـت
اگر فـیلقوس این نوشـتـی بـه فـورتـو نـیز آن هم آغـاز و بـردار شـور
ز دارا بـدین سـان شـدسـتـی دلیرکزو گشتـه بـد چرخ گردنده سیر
چـو بــر تـخـمـه یـی بـگـذرد روزگـارنــســازنــد بـــا پـــنــد آمــوزگــار
هـمــان نـیـز بــزم آمـدت رزم کــیـدبر آنی که شاهانت گشتند صید
بـرین گونه عنوان برین سان سخننـیـامــد بــمــا زان کــیـان کــهـن
مـــنـــم فــــور وز فــــور دارم نـــژادکـه از قـیصـران کـس نکـردیم یاد
بــدانـگـه کـه دار مـرا یـار خـواسـتدل و بـخـت بـا او نـدیدیم راسـت
همـی ژنـده پـیلـان فـرسـتـادمـشهمیدون بـه بـازی زمـان دادمش
که بر دست آن بنده بر کشته شدسـر بـخـت ایرانیان گشـتـه شـد
گـر او را ز دسـتــور بــد بــد رسـیـدچـرا شـد خـرد در سـرت نـاپـدید
تـو در جـنگ چـنـدین دلـیری مـکـنکه بـا مات کوتـاه بـاشـد سـخـن
بـبـینـی کـنـون ژنـده پـیل و سـپـاهکـه پـیـشـت بـبـنـدنـد بـر بـاد راه
همی رای تو بـرتـرین گشتن استنهان تـو چـون رنـگ آهرمـنـسـت
بـه گیتـی همه تـخـم زفـتـی مکـاربــتــرس از گــزنــد و بــد روزگــار
بـدین نامه مـا نیکـویی خـواسـتـیممـنـقـش دلـت را بــیـاراســتــیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.