ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـنـدر بــیـامـد دلـی هـمـچــو کـوهرهـا گــشــتــه از شــاه دانـش پــژوه
نـبـودش ز قـیـدافـه چـیـن در بـه روینـــبـــرداشـــت هـــرگـــز دل از آرزوی
بـــبـــود آن شــب و بـــامــداد پـــگــاهز ایـوان بــیــامــد بــه نــزدیــک شــاه
سـپــهـدار در خـان پــیـل اسـتـه بــودهـمـه گــرد بــر گـرد او رســتــه بــود
ســر خــانــه را پـــیــکــر از جــزع و زربـــه زر انــدرون چــنــد گــونــه گــهــر
بـه پـیش اندرون دسـتـه مشـک بـویدو فـرزنـد بــایـســتــه در پــیـش اوی
چـو طـینوش اسـپ افـگن و قـیدروشنـهـاده بــه گـفــتــار قــیـدافــه گـوش
بـه مـادر چـنـیـن گـفـت کـهـتـر پـسـرکــه ای شــاه نـیـک اخــتــر و دادگــر
چـنـان کـن کـه از پـیـش تـو بـیطـقـونشـود شـاد و خـشـنـود بــا رهـنـمـون
بـــره بـــر کـــســـی تـــا نــیــازاردشور از دشــمــنــان نـیـز نـشــمــاردش
کـه زنـده کـن پــاک جـان مـن اوسـتبــرآنـم کـه روشـن روان مـن اوســت
بــدو گــفــت مــادر کــه ایـدون کــنـمکــه او را بــزرگــی بــر افــزون کــنــم
بــه اســکــنـدر نـامــور شــاه گــفــتکـه پـیدا کـن اکـنـون نـهـان از نـهفـت
چه خواهی و رای سکندر به چیستچه رانی تـو از شاه و دستـور کیست
ســکـنـدر بــدو گـفـت کـای ســرفـرازبـــه نــزد تـــو شـــد بـــودن مــن دراز
مــرا گــفــت رو بـــاژ مــرزش بــخــواهوگــر دیــر مــانــی بـــیــارم ســـپـــاه
نـمـانـم بــدو کـشـور و تــاج و تــخــتنه زور و نه شاهی نه گنج و نه بختپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.