ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جـایگه رفـت خـورشـیدفـشبــیـامـد دمــان تــا زمـیـن حــبــش
ز مـردم زمـیـن بــود چـون پـر زاغسیه گشتـه و چشمها چون چـراغ
تــنـاور یـکـی لـشــکـری زورمـنـدبـرهنـه تـن و پـوسـت و بـالـابـلـنـد
چــو از دور دیـدنــد گــرد ســپــاهخــروشــی بــرآمــد ز ابــر ســیــاه
سـپـاه انجـمـن شـد هزاران هزاروران تــیـره شــد دیـده شــهــریــار
بـه سـوی سـکـنـدر نهادنـد سـربــکـشـتـنـد بــسـیـار پــرخـاشـخـر
به جای سنان استخوان داشتندهـمـی بــر تــن مـرد بــگـذاشـتـنـد
بـه لشـکر بـفـرمود پـس شـهریارکــه بـــرداشـــتـــنــد آلــت کـــارزار
بـرهنه بـه جـنگ اندر آمد حـبـشغمی گشـت زان لشـکر شـیرفش
بـکشـتـند زیشـان فزون از شماربــپــیــچــیـد دیـگــر ســر از کــارزار
ز خـون ریخـتـن گشت روی زمینســراسـر بــه کـردار دریـای چــیـن
چـو از خون در و دشت آلوده شدز کشتـه بـه هر جای بـر تـوده شد
چـو بـر تـوده خـاشـاکـهـا بـرزدنـدبـــفــرمــود تـــا آتـــش انــدر زدنــد
چو شب گشت بـشنید آواز گرگسـکـندر بـپـوشـید خـفـتـان و تـرگ
یکـی پـیش رو بـود مـهـتـر ز پـیلبه سر بر سرو داشت همرنگ نیل
ازیـن نـامـداران فـراوان بــکـشـتبـسی حمله بـردند و ننمود پـشت
بـکشـتـند فـرجـام کارش بـه تـیریـکـی آهـنـیـن کـوه بــد پـیـل گـیـر
وزان جـایـگـه تـیـز لـشـکـر بـرانـدبـسـی نـام دادار گـیـهـان بـخـوانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.