ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون ای ســرایـنـده فـرتــوت مـردســوی گــاه اشــکــانــیـان بــازگــرد
چـه گـفـت انـدر آن نـامـه راسـتــانکــه گــویـنـده یـاد آرد از بــاســتــان
پــس از روزگــار ســکــنــدر جــهـانچــه گـویـد کـرا بــود تــخــت مـهـان
چـنـین گـفـت دانـنـده دهقـان چـاچکزان پـس کسـی را نبـد تـخـت عاج
بــزرگـان کــه از تــخــم آرش بــدنـددلیر و سـبـکـسـار و سـرکـش بـدند
بـه گیتی به هر گوشه یی بـر یکیگــرفــتــه ز هـر کــشــوری انـدکــی
چـو بـر تـخـتـشـان شـاد بـنشاندندمـلــوک طــوایـف هـمـی خــوانـدنـد
برین گونه بگذشت سالی دویستتـو گفتـی که اندر زمین شاه نیست
نــکـــردنــد یــاد ایــن ازان آن ازیــنبــرآســود یــک چــنــد روی زمــیــن
سـکـنـدر سـگـالـیـد زین گـونـه رایکــه تــا روم آبــاد مــانــد بــه جــای
نـخـسـت اشـک بــود از نـژاد قـبــاددگــر گــرد شــاپـــور خــســرو نــژاد
ز یـک دســت گــودرز اشــکــانـیـانچــو بــیـژن کــه بــود از نـژاد کــیـان
چــو نـرسـی و چـون اورمـزد بــزرگچــو آرش کـه بــد نـامـدار ســتــرگ
چـــو زو بـــگـــذری نــامـــدار اردوانخــردمــنـد و بــا رای و روشــن روان
چـو بـنشـسـت بـهرام ز اشـکـانیانبــبــخــشــیـد گـنـجــی بــا رزانـیـان
ورا خـــــوانــــدنــــد اردوان بـــــزرگکه از میش بـگسست چـنگال گرگ
ورا بـــود شـــیــراز تـــا اصــفــهــانکــه دانـنـده خــوانـدش مــرز مـهـان
بـه اصطخـر بـد بـابـک از دست اویکه تنین خروشان بد از شست اوی
چو کوتـاه شد شاخ و هم بـیخشاننــگــویـد جــهــانــدار تــاریـخــشــان
کـزیـشـان جـز از نـام نـشـنـیـده امنــه در نــامــه خـــســروان دیــده ام
سـکندر چـو نومید گشـت از جـهانبــیــفــگــنــد رایـی مــیــان مــهــان
بــدان تــا نـگــیـرد کــس از روم یـادبــمـانـد مـران کـشــور آبــاد و شــاد
چــو دانـا بــود بــر زمـیـن شـهـریـارچـــنـــیــن آورد دانـــش شـــاه بـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.