ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشـید شـد زرد لشـکـر بـراندکسی را که نابـردنی بـد بـماند
چـو شـب نیم بـگذشت و تـاریک شدجـهـانـدار بــا کـرد نـزدیـک شـد
همه دشـت زیشـان پـر از خـفتـه دیدیکـایک دل لشـکر آشـفـتـه دید
چـو آمـد سـپـهـبــد بــه بــالـیـن کـردعـنـان بــاره تـیـزتـگ را سـپــرد
بــرآهـخــت شــمـشــیـر و انـدرنـهـادگیا را ز خـون بـر سر افسر نهاد
همه دشت زیشان سر و دست شدز انبوه کشته زمین گست شد
بــی انـدازه زیـشــان گـرفــتــار شــدستـرگی و نابـخـردی خوار شد
هـمــه بــومــهـاشــان بــه تــاراج دادسـپـه را هـمـه بـدره و تـاج داد
چـنان شد که دینار بـر سر بـه تـشتاگر پیر مردی بـبـردی بـه دشت
بــه دیـنــار او کــس نــکــردی نــگــاهز نیک اختـر و بـخت وز داد شاه
ز مـردی نـکـردی بــدان جــنـگ فـخـرگرازان بـیامد بـه شـهر صـطخـر
بــفـرمـود کـاسـپـان بــه نـیـرو کـنـیـدسـلـیح سـواران بـی آهو کـنید
چـو آسـوده گـردیـد یـکـسـر بــه بــزمکــه زود آیـد انـدیـشــه روز رزم
دلــیـران بــه خــوردن نــهـادنــد ســرچـو آسـوده شـد کـردگاه و کمر
پـــرانــدیــشـــه رزم شـــد اردشــیــرچو این داستان بـشنوی یادگیرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.