ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه جـهـرم یـکـی مـرد بــد بــدنـژادکــجــا نــام او مــهـرک نــوش زاد
چــو آگـه شــد از رفـتــن اردشــیـروزان مــانــدن او بـــران آبـــگـــیــر
ز تــنـگـی کـه بــد انـدر آن رزمـگـاهز بـهـر خـورشـهـا بـرو بـسـتـه راه
ز جــهـرم بــیـامـد بــه ایـوان شــاهز هـر سـو بـیـاورد بـی مـر سـپـاه
هــمــه گــنــج او را بـــه تــاراج دادبـه لشکر بـسـی بـدره و تـاج داد
چـو آگـاهی آمـد بـه شـاه اردشـیرپـرانـدیـشـه شـد بــر لـب آبــگـیـر
همـی گـفـت نـاسـاخـتـه خـانـه راچــرا ســاخــتــم رزم بــیـگـانـه را
بـزرگـان لـشـکـرش را پـیش خـواندز مـهرک فـراوان سـخـنـهـا بـرانـد
چـه بـینید گفـت ای سـران سـپـاهکه ما را چنین تـنگ شد دستـگاه
چـشـیـدم بــسـی تـلـخـی روزگـارنـبــد رنـج مـهـرک مـرا در شــمـار
بــه آواز گـفــتــنـد کــای شــهـریـارمـبــیـنـاد چــشــمـت بــد روزگــار
چـو مـهرک بـود دشـمـن اندر نهانچرا جست بـاید به سختی جهان
تـو داری بـزرگـی و گیهان تـراسـتهمه بـندگـانیم و فـرمان تـراسـت
بــفـرمـود تــا خــوان بــیـاراسـتــنـدمی و جام و رامشگران خواستند
بـه خـوان بــر نـهـادنـد چـنـدی بـرهبـه خـوردن نـهادنـد سـر یکـسـره
چو نان را بـه خوردن گرفت اردشیرهـمـانـگـه بـیـامـد یکـی تـیـز تـیـر
نـشـسـت انـدران پـاک فـربـه بــرهکه تـیر اندرو غـرقـه شـد یکسـره
بــــزرگـــان فــــرزانـــه رزمـــســــازز نان داشتـند آن زمان دسـت بـاز
بــدیـدنـد نـقـشـی بــران تـیـز تـیـربـخـواند آنک بـد زان بـزرگـان دبـیر
ز غم هرکسی از جگر خون کشیدیکـی از بـره تـیـر بـیـرون کـشـیـد
نـوشـتــه بــران تــیـر بــر پــهـلـویکـه ای شـاه داننـده گـر بـشـنوی
چــنـیـن تــیـز تــیـر آمــد از بــام دژکـه از بــخــت کـرمـســت آرام دژ
گــر انــداخــتــیـمــی بــر اردشــیـربــروبــر گــذر یــافــتــی پــر تــیــر
نـبـایـد کـه چـون او یکـی شـهـریـارکـنـد پـسـت کـرم انـدریـن روزگـار
بــران مــوبــدان نــامــدار اردشــیـرنوشتـه همی خواند آن چـوب تـیر
ز دژ تــا بــر او دو فــرســنــگ بــوددل مهتـران زان سـخـن تـنگ بـود
همـی هر کـسـی خـوانـدند آفـرینز دادار بــــر فـــر شــــاه زمـــیـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.