ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو بـر تخت بنشست شاه اردشیربـشـد پـیش گـاهش یکـی مرد پـیر
کــجـــا نــام آن پـــیــر خـــراد بـــودزبــــان و روانـــش پـــر از داد بــــود
چـنـین داد پـاسـخ کـه ای شـهریارانــوشـــه بـــدی تـــا بـــود روزگـــار
همـیشـه بـوی شـاد و پـیروزبـخـتبـه تو شادمان کشور و تـاج و تخت
بـه جـایی رسـیدی کـه مـرغ و ددهزنـنـد از پــس و پـیـش تـخـتـت رده
بـــزرگ جــهــان از کــران تــا کــرانســرافــراز بـــر تــاجــور مــهــتــران
کـه دانـد صــفــت کــردن از داد تــوکـه داد و بــزرگـیـســت بــنـیـاد تــو
هـمـان آفــریـن در فــزایـش کـنـیـمخــدای جــهـان را نـیـایـش کــنـیـم
کــه مــا زنــده انــدر زمــان تــوایــمبــه هـر کـار نـیـکـی گـمـان تــوایـم
خــــریــــدار دیـــدار چــــهــــر تــــراهـمـان خــوب گـفــتــار و مـهـر تــرا
تـو ایـمـن بـوی کـز تـو مـا ایـمـنـیـممـبــادا کـه پـیـمـان تـو بــشـکـنـیـم
تــو بــســتــی ره بــدسـگـالـان مـاز هـنـد و ز چــیـن و هـمــالــان مــا
پـراگنده شد غارت و جـنگ و موشنیاید همی جوش دشمن به گوش
بـــمــانــاد ایــن شــاه تــا جــاودانهـمـیـشـه سـر و کـار بــا مـوبــدان
نه کس چون تو دارد ز شاهان خردنــه انــدیـشــه از رای تــو بــگــذرد
پــیـی بــرفــگـنـدی بــه ایـران ز دادکـه فـرزنـد مـا بــاشــد از داد شــاد
بـه جـایی رسیدی هم اندر سخـنکــه نـو شــد ز رای تــو مـرد کـهـن
خــردهـا فـزون شــد ز گـفـتــار تــوجـهان گـشـت روشـن بـه دیدار تـو
بــدیـن انــجــمــن هـرک دارد نــژادبــه تــو شــادمــانـنــد وز داد شــاد
تــوی خــلــعــت ایــزدی بـــخــت راکـلـاه و کـمـر بــسـتــن و تــخـت را
بــمــانـاد ایـن شــاه بــا مـهـر و دادندارد جـهان چـون تـو خسرو بـه یاد
جـهان یکـسـر از رای وز فـر تـسـتخــنـک آنـک در سـایـه پــر تــسـت
همـیشـه سـر تـخـت جـای تـو بـادجــهـان زیـر فــرمـان و رای تــو بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.