ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی بهرام بهرامیان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـنـشـسـت بـهـرام بـهـرامـیانبـبـسـت از پـی داد و بـخـشـش مـیان
بـه تـاجـش زبــرجـد بـرافـشـانـدنـدهمـی نـام کـرمـان شـهـش خـوانـدنـد
چـنین گـفـت کـز دادگـر یک خـدایخـــرد بـــادمـــان بـــهـــره و داد و رای
سـرای سـپـنجـی نمـاند بـه کـستــــرا نـــیـــکـــوی بــــاد فــــریـــادرس
بـه نـیکـی گـراییم و فـرمـان کـنـیمبــه داد و دهـش دل گـروگــان کــنـیـم
کـه خـوبـی و زشـتـی ز مـا یادگـاربــمـانـد تــو جــز تــخـم نـیـکـی مـکـار
چـو شـد پـادشـاهیش بـر چـار ماهبــرو زار بــگــریـســت تــخــت و کــلـاه
زمـانـه بـریـن سـان هـمـی بـگـذردپــــیــــش مــــردم آزور بــــشــــمــــرد
مــی لــعــل پــیــش آور ای روزبــهچو شد سال گوینده بر شست و سه
چـو بـهرام دانسـت کـامـدش مرگنـهـنـگـی کـجـا بـشـکـرد پـیـل و کـرگ
جـهان را بـه فرزند بـسـپـرد و گفتکـه بــا مـهـتــران آفـریـن بــاد جــفــت
بـنـوش و بــبــاز و بـنـاز و بــبـخـشمـکـن روز بــر تـاج و بــر تـخـت دخـش
چـو بـرگشت بـهرام را روز و بـخـتبـه نرسی سپـرد آن زمان تـاج و تـخت
چنین است و این را بی اندازه دانگـــزاف فـــلـــک هــر زمــان تـــازه دان
کـنـون کـار نـرسـی بـگـویم همـیز دل زنــگ و زنــگــار شــویـم هــمــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.