ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه شـاهـی بـرو آفـریـن خـوانـدنـدهـمـه مـهـتــران گـوهـر افـشـانـدنـد
یکـی مـوبـدی بـود شـهـرو بـه نـامخـردمـنـد و شـایـسـتــه و شـادکـام
بـیامد بـه کـرسـی زرین نشـسـتمـیـان پـیـش او بـنـدگـی را بـبـسـت
جهان را همی داشت با داد و رایسـپـه را بـه هر نـیک و بـد رهنـمـای
پـــراگـــنــده گــنــج و ســـپـــاه ورابــــیــــاراســــت ایــــوان و گــــاه ورا
چـنـین تـا بـرآمـد بـرین پـنـج سـالبـــرافــراخـــت آن کــودک خــرد یــال
نشستـه شبـی شاه در طیسفونخـردمـنـد مـوبــد بــه پــیـش انـدرون
بـدانگه که خـورشـید بـرگشـت زردپـــــدیــــد آمــــد آن چــــادر لــــاژورد
خـــــروش آمـــــد از راه ارونــــدرودبه موبد چنین گفت هست این درود
چـنین گفت موبـد بـران شـاه خـردکـه ای پـاک دل نیک پـی شـاه گـرد
کـنـون مـرد بــازاری و چـاره جــویز کـلـبــه سـوی خــانـه بــنـهـاد روی
چـو بـر دجـلـه بـر یـکـدگـر بـگـذرنـدچـنین تـنگ پـل را بـه پـی بـسـپـرند
بـترسد چنین هرکس از بـیم کوسچـنین بـرخـروشند چـون زخـم کوس
چـنـیـن گـفـت شـاپـور بــا مـوبـدانکــه ای پــرهــنــر نــامــور بــخــردان
پــلـی دیـگــر اکــنـون بــبــایـد زدنشـــدن را یـــکـــی راه بــــاز آمـــدن
بــدان تــا چــنـیـن زیـردسـتــان مـاگــر از لـشــکــری در پــرســتــان مـا
بـه رفتن نبـاشند زین سان بـه رنجدرم داد بــــایـــد فــــراوان ز گــــنـــج
همه موبـدان شاد گشتـند سخـتکـه سـبـز آمـد آن نـارسـیـده درخـت
یـکــی پــل بــفــرمـود مـوبــد دگــربـــه فـــرمـــان آن کـــودک تـــاجـــور
ازو شـــادمــان شـــد دل مــادرشبــیــاورد فــرهــنــگ جــویــان بــرش
بـه زودی بـه فرهنگ جـایی رسـیدکــز آمــوزگــاران ســرانـدر کــشــیـد
چـو بـر هفت شد رسم میدان نهادهـم آورد و هـم رسـم چـوگـان نـهـاد
بـهشـتـم شـد آیین تـخـت و کـلـاهتـو گـفـتـی کـمر بـسـت بـهرامشـاه
تــن خــویــش را از در فــخــر کــردنشـسـتـنگه خـود بـه اصـطـخـر کـرد
بــر آیـیـن فــرخ نــیـاکــان خــویـشگـزیـده ســرافـراز و پــاکـان خــویـشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.