ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بـد کـه یـک روز در بـزمـگـاههمی بـود بـر پـای در پـیش شـاه
چو شد تـیره بـر پـای خواب آمدشهـم از ایـسـتـادن شـتـاب آمـدش
پدر چون بـدیدش بهم بـرده چشمبه تندی یکی بانگ برزد به خشم
بــه دژخــیـم فــرمــود کــو را بــبــرکـزیـن پـس نـبـیـنـد کـلـاه و کـمـر
بــدو خــانـه زنـدان کــن و بــازگـردنـزیـبــد بــرو گــاه و نـنـگ و نـبــرد
بـه ایوان همی بـود خـسـتـه جـگرنـــدیــد انــدران ســـال روی پـــدر
مـگـر مـهر و نوروز و جـشـن سـدهکــه او پــیـش رفــتــی مـیـان رده
چـنان بـد کـه طـینوش رومی ز راهفـرسـتـاده آمـد بــه نـزدیـک شـاه
ابـــــا بــــدره و بــــرده و بــــاژ رومفـرســتــاد قـیـصــر بــه آبــاد بــوم
چـو آمـد شـهـنـشـاه بــنـواخـتـشســزاوار او جــایـگـه ســاخــتــش
فــرســتــاد بـــهــرام زی او پــیــامکـه ای مـرد بـیدار گـسـتـرده کـام
ز کـهـتـر بــه چـیـزی بــیـازرد شـاهازو دور گـشـتـم چـنـین بـی گـنـاه
تـو خواهش کنی گر تـرا بـخـشدممـگـر بـخـت پـژمـرده بـدرخـشـدم
ســوی دایـگـانـم فــرســتــد مـگـرکــه مـنـذر مـرا بــه ز مــام و پــدر
چـو طـینـوش بـشـنـید پـیغـام اویبــــــــرآورد ازان آرزو کــــــــام اوی
دل آزار بــهـرام زان شــاد گـشــتوزان بــنـد بــی مـایـه آزاد گـشـت
بـه درویش بـخـشـید بـسـیار چـیزوزان جـایـگـه رفـتــن آراسـت نـیـز
هـمـه زیردسـتـان خـود را بـخـوانـدشـب تـیره چـون بـاد لشـکر بـراند
به یاران همی گفت یزدان سپاسکه رفتـیم و ایمن شدیم از هراس
چـو آمـد بــه نـزدیـک شـهـر یـمـنپـذیره شـدش کـودک و مـرد و زن
بــرفـتـنـد نـعـمـان و مـنـذر ز جـایهـمــان نـیـزه داران پــاکــیـزه رای
چــو مـنـذر بــبــهـرام نـزدیـک شـدز گــرد ســپـــه روز تــاریــک شــد
پـــیــاده شـــدنـــد آن دو آزادمـــردهمـی گـفـت بـهـرام تـیمـار و درد
ز گـفـتـار او چـنـد مـنـذر گـریسـتبـپـرسید گفت اختـر شاه چیست
بـدو گـفـت بـهـرام کـو خـود مـبــادکـه گـیرد ز شـوم اخـتـرش نیز یاد
کــه هـر کــو نــیـایـد بــه راه خــردز کـردار تــرســم کـه کـیـفــر بــرد
فـرود آوریـدش هـم انـجـا کـه بــودبــران نــیـکــوی نـیـکــویـهـا فــزود
بـجـز بـزم و مـیـدان نـبـودیـش کـاروگـر بـخـشـش و کـوشـش کـارزارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.