ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه هشتـم بـیامد بـه دشت شکارخـــود و روزبـــه بــــا ســـواری هـــزار
همه دشـت یکـسـر پـر از گـور دیدز قــربــان کــمـان کـیـان بــرکــشــیـد
دو زاغ کــمــان را بــه زه بــر نــهـادز یـــزدان پــــیــــروزگــــر کــــرد یــــاد
بـهاران و گوران شـده جـفت جـویز کــشــتــن بــه روی انـدر آورده روی
همی پوست کند این ازآن آن ازینز خــونـشـان شـده لـعـل روی زمـیـن
هـمــی بــود بــهــرام تــا گــور نــربـه مسـتـی جـدا شـد یک از یک دگر
چــو پــیـروز شــد نــره گــور دلــیـریــــکــــی مــــاده را انــــدر آورد زیــــر
بـه زه داشـت بـهرام جـنگی کمانبــخــنـدیـد چــون گـور شـد شـادمـان
بــزد تــیـر بــر پــشــت آن گــور نـرگــذر کــرد بـــر گــور پـــیــکــان و پـــر
نر و ماده را هر دو بـر هم بـدوخـتدل لـشــکـر از زخــم او بــر فـروخــت
ز لشـکـر هرانکس که آن زخـم دیدبــران شــهـریـار آفــریـن گــســتــریـد
کـه چــشـم بــد از فـر تــو دور بــادهـــمـــه روزگـــاران تـــو ســـور بــــاد
بــه مــردی تــوانــدر زمــانــه نــویکه هم شاه و هم خسرو و هم گویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.