ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان روی بــــهـــرام بــــیـــدار بــــودســپــه را ز دشــمــن نـگــهـدار بــود
شــب و روز کــارآگــهــان داشــتــیسـپــه را ز دشـمـن نـهـان داشـتـی
چــو آگــهـی آمـد بــه بــهـرامـشــاهکه خاقان به مروست و چندان سپاه
بــیـاورد لـشــکــر ز آذر گــشــســپهمـه بـی بـنه هر یکـی بـا دو اسـپ
قـبــا جــوشـن و تــرگ رومـی کـلـاهشـب و روز چــون بــاد تــازان بــه راه
همی تـاخت لشکر چـو از کوه سیلبـــه آمــل گــذشـــت از در اردبـــیــل
ز آمـل بــیـامـد بــه گـرگـان کـشـیـدهـمـی درد و رنـج بــزرگـان کـشــیـد
ز گـرگـان بــیـامـد بــه شــهـر نـســایـکـی رهـنـمـون پــیـش پــر کـیـمـیـا
بــه کــوه و بــیـابــان بــی راه رفــتبـه روز و بـه شب گاه و بی گاه رفت
بــه روز انـدرون دیـده بــان داشـتـیبـه تـیـره شـبـان پـاسـبـان داشـتـی
بـدین سـان بـیـامـد بـه نـزدیـک مـرونــپـــرد بـــدان گـــونــه پـــران تـــذرو
نــونــدی بـــیــامـــد ز کـــارآگـــهــانکـه خـاقـان شـب و روز بـی انـدهـان
بـه تـدبـیر نخـچـیر کشـمیهن اسـتکـه دسـتـورش از کـهل اهریمـنسـت
چـو بـهـرام بـشـنـیـد زان شـاد شـدهـمـه رنـجــهـا بــر دلــش بــاد شــد
بـــرآســـود روزی بــــدان رزمـــگـــاهچـو آسـوده تـر گشت شـاه و سـپـاه
بـه کـشـمـیهـن آمـد بـه هنـگـام روزکـه بــرزد ســر از کـوه گـیـتــی فـروز
هـمــه گــوش پــرنـالــه بــوق شــدهمـه چـشـم پـر رنگ مـنـجـوق شـد
دهــاده بـــرآمــد ز نــخـــچـــیــرگــاهپــرآواز شــد گــوش شــاه و ســپــاه
بــــدریــــد از آواز گــــوش هــــژبــــرتــو گـفـتـی هـمـی ژالـه بــارد ز ابــر
چــو خـاقـان ز نـخـچـیـر بــیـدار شـدبــه دســت خــزروان گـرفــتــار شــد
چــنـان شـد ز خــون خــاک آوردگـاهکـه گـفـتــی هـمـی تـیـربــارد ز مـاه
چـو سـیـصـد تـن از نـامـداران چـیـنگـرفـتـنـد و بـسـتـنـد بـر پـشـت زیـن
چــو خـاقـان چــیـنـی گـرفـتــار شـدازان خـــواب آنـــگـــاه بـــیــدار شـــد
سـپـهبـد ز کـشـمیهن آمـد بـه مـروشـد از تــاخـتـن چـارپــایـان چـو غـرو
بـه مـرو انـدر از چـینیان کـس نمـاندبـکـشـتـنـد وز جـنـگـیان بـس نمـانـد
هـرانـکـس کـزیشـان گـریزان بـرفـتپـس اندر همی تـاخـت بـهرام تـفـت
برین سان همی راند فرسنگ سیپـــس پـــشــت او قــارن پـــارســـی
چـو بـرگـشـت و آمد بـه نخـچـیرگـاهبــبـخـشـیـد چـیـز کـسـان بـر سـپـاه
ز پـیروزی چـین چـو سـربـر فـراخـتهـمـه کـامـگـاری ز یـزدان شـنـاخـت
کـجـا داد بــر نـیـک و بــد دسـتــگـاهکــه دارنــده آفـــتـــابـــســـت و مــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.