ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــیـامــد ز مــیـدان چــو تــیـر از کــمــانبــر دخــتــر خــویـش رفــت آن زمــان
قلم خواست از ترک و قرطاس خواستز مشک سیه سوده انقاس خواست
ســر عــهـد کــرد آفــریـن از نـخــســتبـران کـو جـهان از نـژنـدی بـشـسـت
بــگــســتــرد هــم پــاکــی و راســتــیســوی دیـو شــد کـژی و کـاســتــی
ســپــیــنــود را جــفــت بــهــرامــشــاهســپــردم بــدیـن نـامـور پــیـشــگــاه
شــهــنــشــاه تـــا جــاودان زنــده بـــادبــزرگــان هـمـه پــیـش او بــنـده بــاد
چـو مـن بـگـذرم زین سـپـنجـی سـرایبــه قــنـوج بــهـرامـشــاهـســت رای
ز فـــرمـــان ایــن تـــاجـــور مـــگـــذریــدتـــن مــرده را ســوی آتـــش بـــریــد
ســپــاریـد گــنـجــم بــه بــهـرامــشــاههـمـان کـشـور و تـاج و گـاه و سـپـاه
ســـپـــیــنــود را داد مــنــشـــور هــنــدنـوشـتــه خـطـی هـنـدوی بــر پــرنـد
بــه ایـران هـمـی بــود شـنـگـل دو مـاهفـرســتــاد پــس مـهـتــری نـزد شـاه
بــه دسـتــوری بــازگـشـتــن بــه جــایخـــود و نــامــداران فـــرخـــنــده رای
بــدان شـد شـهـنـشـاه هـمـداســتــانکــه او بــازگــردد بــه هـنــدوســتــان
ز چــیـزی کـه بــاشــد بــه ایـران زمـیـنبـــفــرمــود تــا کــرد مــوبـــد گــزیــن
ز دیــــنــــار و ز گــــوهــــر شــــاهــــوارز تــیـغ و ز خــود و کـمـر بــی شـمـار
ز دیـــبــــا و از جــــامـــه نـــابــــســــودکــه آن را شـــمــار و کــرانــه نــبـــود
بـــه انــدازه یــارانــش را هــم چــنــیــنبـیـاراسـت اسـپـان بـه دیـبـای چـیـن
گسـی کردشـان شـاد و خـشنود شـاهسـه مـنـزل هـمـی رانـد بـا او بـه راه
نـبــد هـم بــدیـن هـدیـه هـمـداسـتــانعــلــف داد تـــا مــرز هــنــدوســتــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.