ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
برین سان همی خورد شست و سه سالکـس انـدر زمـانـه نـبــودش هـمـال
ســـر ســـال در پـــیـــش او شـــد دبـــیـــرخــردمـنـد مـوبــد کـه بــودش وزیـر
کــه شــد گــنــج شـــاه بـــزرگــان تـــهــیکـنـون آمـدم تــا چـه فـرمـان دهـی
هـــرانـــکــــس کــــه دارد روانــــش خــــردبــه مـال کــســان از بــنـه نـنـگــرد
چــنــیــن پــاســخ آورد ایــن خــود مــســازکه هستـیم زین ساخـتـن بـی نیاز
جـــهـــان را بـــدان بـــاز هـــل کـــافـــریـــدســـر گــردش آفـــریــنــش بـــدیــد
هــمــی بــگــذرد چــرخ و یـزدان بــه جــایبــه نـیـکــی تــرا و مــرا رهـنـمــای
بـــخـــفـــت آن شـــب و بـــامــداد پـــگـــاهبــیـامـد بــه درگـاه بــی مـر سـپـاه
گــروهــی کــه بـــایــســـت کـــردنــد گــردبـــر شـــاه شـــد پـــور او یــزدگــرد
بــــه پــــیـــش بــــزرگـــان بــــدو داد تــــاجهمان طـوق بـا افسـر و تـخـت عاج
پـــــرســـــتـــــیــــدن ایــــزد آمـــــدش رایبـیـنـداخـت تـاج و بــپـردخـت جـای
گــرفـــتـــش ز کــردار گــیــتـــی شـــتـــابچو شب تیره شد کرد آهنگ خواب
چــو بــنـمــود دســت آفــتــاب از نــشــیـبدل مــوبــد شــاه شــد پــر نـهـیـب
کــه شــاه جـــهــان بـــرنــخــیــرد هــمــیمــگــر از کــرانــی گــریـزد هــمــی
بــــیــــامــــد بــــه نــــزد پــــدر یــــزدگــــردچـو دیدش کف اندر دهانش فسـرد
ورا دیـــــد پــــــژمــــــرده رنــــــگ رخــــــانبــه دیـبــای زربــفـت بــر داده جـان
چـــنـــیـــن بـــود تـــا بـــود و ایــن بـــود روزتــو دل را بــه آز و فـزونـی مـســوز
بـــتـــرســـد دل ســـنــگ و آهــن ز مـــرگهم ایدر تـرا سـاخـتـن نیست بـرگ
بــــــی آزاری و مـــــردمـــــی بــــــایـــــدتگذشـتـه چـو خـواهی کـه نگزایدت
هــمــی نــو کــنــم بـــخــشــش و داد اویمـبــادا کــه گـیـرد بــه بــد یـاد اوی
ورا دخــمــه یــی ســاخـــتـــنــد شــاهــوارابــا مـرگ او خــلـق شـد ســوکـوار
کـنـون پــرســخــن مـغــزم انـدیـشــه کــردبــگـویـم جـهـان جـسـتــن یـزدگـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.