ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی هرمز یک سال بود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو هـرمـز بــرآمـد بــه تــخـت پــدربــه سـر بــرنـهـاد آن کـیـی تـاج زر
چـو پـیروز را ویژه گـفـتـی ز خـشـمهمی آب رشک اندر آمد بـه چشم
سـوی شـاه هـیتـال شـد نـاگـهـانابـا لـشـکـر و گـنج و چـندی مـهان
چـغـانـی شـهی بـد فـغـانـیش نـامجـهانجـوی بـا لشـکـر و گنج و کـام
فـغـانیش را گـفـت کـای نیک خـواهدو فــرزنــد بـــودیــم زیــبـــای گــاه
پـدر تـاج شـاهی بـه کـهتـر سـپـردچـو بــیـدادگـر بــد سـپـرد و بــمـرد
چو لشکر دهی مر مرا گنج هستسـلـیح و بـزرگـی و نـیروی دسـت
فـغـانی بـدو گفـت که آری رواسـتجـهـانـدار هم بـر پـدر پـادشـاسـت
بـه پـیمـان سـپـارم سـپـاهی تـو رانــمــایـم ســوی داد راهــی تــو را
کـه بـاشـد مرا تـرمـذ و ویسـه گـردکـه خـون عـهـد این دارم از یزدگـرد
بــدو گـفــت پــیـروز کآری رواســتفزون زان بـتـو پـادشاهی سزاست
بــدو داد شـمـشـیـرزن سـی هـزارز هـیـتــالــیـان لــشــکــری نـامـدار
ســپــاهــی بــیــاورد پــیــروزشــاهکـه از گـرد تــاریـک شـد چـرخ مـاه
بــرآویـخــت بــا هــرمــز شــهــریـارفــراوان بــبــودســتــشــان کــارزار
ســرانـجــام هـرمـز گـرفــتــار شــدهـمـه تـاجـهـا پـیـش او خـوار شـد
چـــو پـــیـــروز روی بـــرادر بـــدیـــددلــش مــهـر پــیـونــد او بــرگــزیـد
بــفـرمـود تـا بــارگـی بــرنـشـسـتبـشد تیز و بـبـسود رویش بـدست
فـرسـتــاد بــازش بــایـوان خـویـشبدو خوانده بد عهد و پیمان خویشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.