ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چوگستهم وبـندوی بـه آذرگشسپفگندند مردی سبـک بـر دو اسپ
که در شب بـه نزدیک خـسـرو شوداز ایـران بــه آگــاهــی نــو شــود
فـــرســـتـــاده آمـــد بـــر شـــاه نــوگـذشـتـه شـبـی تـیره از مـاه نـو
ز آشــوب بــغــداد گــفــت آنــچ دیـدجـوان شد چـو بـرگ گل شنبـلید
چــنــیـن گــفــت هــرکــو زراه خــردبــتـیـزی ز بـی دانـشـی بــگـذرد
نــتـــرســد ز کــردار چـــرخ بـــلــنــدشـود زنـدگـانـیـش نـاســودمـنـد
گراین بـد که گفـتـی خـوش آمد مراخــور و خــواب در آتــش آمـد مـرا
ولیکن پدر چون به خون آخت دستاز ایران نکـردم سـران نـشـسـت
هم او را کـنون چـون یکـی بـنـده امسـخـن هرچ گـوید نـیوشـنـده ام
هـم انـدر زمــان داغ دل بــا ســپــاهبـــکـــردار آتـــش بـــیــامــد ز راه
ســپــاهــی بــد از بــردع و اردبــیـلهمـی رفـت بـا نامـور خـیل خـیل
از ارمــیـنـیـه نـیـز چــنــدی ســپــاههمی تاخت چون بـاد بـا پور شاه
چـــوآمـــد بـــبـــغـــداد زو آگـــهـــیکـه آمـد خــریـدار تــخــت مـهـی
هـمـه شــهـر ز آگـاهـی آرام یـافـتجـهانجـوی از آرامشـان کام یافت
پــذیـره شــدنـدش بــزرگـان شــهـرکسـی را که از مهتـری بـود بـهر
نـهـادنـد بــر پــیـشـگـه تــخـت عـاجهـمـان طـوق زریـن وپـرمـایه تـاج
بـشـهـر انـدرون رفـت خـسـرو بـدردبــنــزد پــدر رفــت بـــا بــادســرد
چـه جــویـیـم زیـن گـنـبــد تــیـزگـردکـه هـرگـز نـیـاســایـد از کـارکـرد
یـکـی راهـمـی تــاج شـاهـی دهـدیـکــی را بــدریـا بــمــاهـی دهـد
یکـی را بـرهنـه سـروپـای و سـفـتنه آرام و خـواب و نه جـای نهفت
یکـی را دهـد تـوشـه شـهد و شـیربــپــوشـد بــدیـبــا و خـز و حـریـر
ســرانــجــام هـردو بــخــاک انـدرنـدبــتــارک بــدام هــلــاک انــدرنــد
اگــر خــود نــزادی خــردمــنــد مــردندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد
نــدیـدی جــهــان ازبــنــه بــه بــدیاگـر کـه بـدی مـرد اگـر مـه بـدی
کــنـون رنـج در کــارخــســرو بــریـمبــخــوانـنــده آگــاهـی نـو بــریـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.