ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزین روی بـنشـسـت بـهرام گردبـــزرگــان بـــرفــتــنــد بـــا او وخــرد
سـپـهبـد بـپـرسید زان سرکشانکـه آمـد زخـویشـان شـمـا را نشـان
فرستـید هرکس که دارید خویشکـه بـاشـند یکـدل بـه گفـتـار وکیش
گـریشـان بـیاینـد وفـرمـان کـنـنـدبــه پــیـمـان روان را گـروگـان کـنـنـد
ســپــه مــانـد از بــردع واردبــیـلاز ارمــنــیـه نــیـز بــی مــرد وخــیـل
ازیشان بـرزم اندرون نیست بـاکچه مردان بردع چه یک مشت خاک
شـنیدند گردنکشـان این سـخـنکـه بــهـرام جــنـگ آور افــگـنـد بــن
زلـشــکــر گـزیـدنـد مـردی دبــیـرســخــن گــوی و دانـنــده ویـادگــیـر
بــیـامـد گــوی بــا دلــی پــر ز رازهــمــی بــود پــویــان شــب دیـریـاز
بـگـفـت آنچ بـشـنید زان مهتـرانازان نـــــامـــــداران وکـــــنـــــداوران
از ایرانـیـان پـاسـخ ایـدون شـنـیدکــه تــا رزم لــشــکــر نـیـایـد پــدیـد
یـکـی مـازخــسـرو نـگـردیـم بــازبــتــرســیــم کــیــن کــارگــردد دراز
مـبــاشــیـد ایـمـن بــران رزمـگـاهکه خـسرو شبـیخـون کند بـا سـپـاه
چو پاسخ شنید آن فرستاده مردسـوی لشـکـر پـهلوان شـد چـو گرد
همـه لـشـکـرآتـش بـرافـروخـتـندبـهر جـای شمعی همی سـوخـتـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.