ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـوقـیصـر نگـه کـرد و نـامـه بـخـواندز هـر گـونـه انـدیـشـه بــر دل بـرانـد
ازان پـس بــدسـتـور پــرمـایـه گـفـتکــه ایـن راز را بــازخــواه از نـهـفــت
نـگــه کــن خــســرو بــدیـن کــار زارشــود شــاد اگـر پــیـچــد از روزگــار
گرای دون که گویی که پیروز نیستازان پــس و را نــیـز نــوروز نـیـســت
بــمـانـیـم تــا ســوی خــاقـان شــودچــو بــیـمـار شــد نـزد درمـان شـود
ور ای دون کـه پـیـروزگـر بـاشـد اویبـشـاهـی بــسـان پـدر بــاشـد اوی
هـمـان بـه کـز ایـدر شـود بــا سـپـاهگـــرکـــیــنــه در دل نـــدارد نـــگـــاه
چـو بــشـنـیـد دسـتــور دانـا سـخـنبــه فــرمــود تــا زیـجــهــای کــهــن
بـــبـــردنــد مــردان اخــتــرشــنــاسسخن راند تا ماند از شب سه پاس
ســرانــجــام مــرد ســتــاره شــمــربـه قـیصـر چـنین گفـت کـای تـاجـور
نــگــه کــردم ایـن زیـجــهـای کــهـنکـز اخـتـر فـلـاطـون فـگـنـدسـت بـن
نه بـس دیر شاهی بـه خسرو رسدز شــاهـنـشـهـی گـردش نـو رســد
بـرین گونه تـا سال بـر سی وهشتبـــرو گــرد تــیــره نــیــارد گــذشــت
چـوبـشـنید قیصـر بـه دسـتـور گفـتکـه بـیرون شـد این آرزوی از نـهفـت
چـه گوییم و این را چـه پـاسخ دهیمبــیــا تــا بــریــن رای فــرخ نــهــیــم
گران مایه دسـتـور گفت این سـخـنکـه در آســمـان اخــتــر افـگـنـد بــن
بـه مردی و دانش کجـا داشـت کسجـــهـــان داورت بــــاد فـــریـــاد رس
چـو خـسـرو سـوی مرز خـاقان شودورا یـاد خــواهــد تــن آســان شــود
چــولـشـکـر ز جــای دگـر سـازد اویز کــیــن تــو هــرگــز نــپـــردازد اوی
نـگـه کــن کــنـون تــو کــه دانـاتــریبـــــدیــــن آرزوهــــا تــــوانــــاتــــری
چـنین گفـت قـیصـر که اکنون سـپـاهفــرســتــیـم نـاچــار بــا پــیـل وگــاه
سـخـن چـند گویم همان بـه که گنجکــنــم خــوار تـــا دور مــانــم ز رنــجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.