ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـیـامـد بـه نـزدیک چـوبـینـه مـردشـنـیده سـخـنـهـا هـمـه یادکـرد
چـو مرد جـهانجـوی نامه بـخـواندهـوارا بــخــوانــد وخــرد را بــرانـد
ازان نامه ها سـاز رفـتـن گـرفـتبــمـانـدنـد ایـرانـیـان درشــگـفـت
بــرفـتـنـد پـیـران بـه نـزدیـک اویچــودیــدنــد کــردار تـــاریــک اوی
همی گفـت هرکس کـز ایدر مروزرفــتــن کــهـن گـردد ایـن روز نـو
اگـر خـسـرو آیـد بـه ایـران زمـیننبـینی مگر گرز و شـمشـیر کـین
بـرین تـخـت شاهی مخور زینهارهـمـی خـیـره بـفـریـبــدت روزگـار
نـیـامـد ســخــنـهـا بــرو کــارگــربــفـرمـود تــا رفــت لـشــکـر بــدر
هـمـی تــاخــت تــا آذر آبــادگـانســـپـــاهـــی دلـــاور ز آزادگـــان
سـپــاه انـدر آمـد بــتـنـگ سـپـاهبـبـسـتـند بـر مـور و بـر پـشـه راه
چنین گفت پـس مهتر کینه خواهکه من کرد خواهم به لشکر نگاه
بـبـینم کـه رومـی سـواران کـیندسـپـاهی کـدامـند و گـردان کـیند
همه بـرنشستند گردان بـراسپیلان سینه و مهتـر ایزد گشسـپ
بــدیـدار آن لـشـکـر کـیـنـه خـواهگــرانـمـایـگــان بــرگــرفــتــنـد راه
چـولـشـکـر بــدیـدنـد بــاز آمـدنـدبــه نـزدیـک مـهـتــر فــراز آمــدنـد
که این بـی کـرانه یکی لشـکرندز انـدیـشــه مـا هـمـی بــگـذرنـد
وزان روی رومـی ســواران شــاهبــرفــتــنـد پــویـان بــدان بــارگـاه
بـبـستـند بـر پـیش خـسرو میانکـه مـا جـنـگ جـویـیـم زایـرانـیـان
بدان کار همداستان گشت شاهکـزو آرزو خـواسـت رومـی سـپـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.