ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـیـن تــا بــیـامـد مـه فــوردیـنبــیـاراســت گــلـبــرگ روی زمـیـن
جــهـان از نـم ابــر پــر ژالــه شــدهمه کـوه وهامـون پـراز لـالـه شـد
بـزرگـان بـه بــازی بـه بــاغ آمـدنـدهـمـه مـیش و آهـو بـه راغ آمـدنـد
چـو خـسـرو گـشـاده در بــاغ دیـدهـمـه چـشـمـه بــاغ پــر مـاغ دیـد
بــفــرمــود تــا دردمــیــدنــد بــوقبــیـاورد پــس جــامـهـای خــلــوق
نشستند بـر سبـزه می خواستندبــه شـادی زبــان را بــیـاراسـتـنـد
بــیــاورد پــس گــردیـه گــربــکــیکـه پــیـدا نـبــد گـربــه از کـودکـی
بـر اسـپـی نشـانده سـتـامی بـزربــه زر انـدرون چــنـد گــونـه گــهـر
فـروهـشـتـه از گـوش او گـوشـواربــه نـاخـن بــر از لـالـه کـرده نـگـار
بـدیده چـوقـار و بـه رخ چـون بـهـارچو می خواره بد چشم او پر خمار
همی تاخت چون کودکی گرد بـاغفـروهـشـتــه از بــاره زریـن جــنـاغ
لـب شـاه ایـران پـر از خـنـده شـدهمـه کـهتـران خـنـده را بـنده شـد
ابـــا گـــردیــه گــفـــت کـــز آرزویچـه بــایـد بــگـو ای زن خـوب روی
زن چـاره گـر بــرد پـیـشـش نـمـازبــدو گـفـت کـای شـاه گـردن فـراز
بـمـن بــخـش ری را خـرد یـاد کـندل غـــمــگــنــان از غـــم آزاد کــن
ز ری مــردک شــوم رابـــازخـــوانورا مـرد بــد کـیـش و بـد سـاز دان
همـی گـربـه از خـانه بـیرون کـنـددگـر نـاودان یـک بـه یـک بـشـکـنـد
بــخــنـدیـد خــســرو ز گـفـتــار زنبـدو گفـت کـای ماه لشـکـرشـکـن
ز ری بــاز خـوان آن بــد انـدیـش راچــو آهـرمـن آن مـرد بــد کـیـش را
فرسـتـاد کس زشت رخ رابـخـواندهـمـان خـشـم بـهـرام بـا او بـرانـد
بــکــشــتــنـد او را بــه زاری و دردکـجـا بـد بـد انـدیـش و بـیکـار مـرد
هممی هر زمانش فزون بود بختازان تــاجــور خــسـروانـی درخــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.