ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی فرخ زاد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز جـــهــرم فـــرخ زاد راخـــوانـــدنـــدبـران تـخـت شـاهیش بـنشـانـدنـد
چـو بـرتـخـت بـنشسـت و کرد آفرینز نـیـکـی دهـش بـر جـهـان آفـرین
مـنـم گـفـت فـرزنـد شــاهـنـشـهـاننـخـواهم جـز از ایمـنـی در جـهـان
ز گـیتـی هرآنـکـس کـه جـوید گـزنـدچـو مـن شـاه بـاشـم نگـردد بـلـند
هر آنکـس که جـوید بـه دل راسـتـینـیـارد بــه کــار انـدرون کـاســتــی
بــدارمـش چـون جـان پـاک ارجـمـنـدنـجــویـم ابــر بــی گــزنـدان گـزنـد
چـو یک ماه بـگذشـت بـر تـخـت اویبـخـاک اندر آمـد سـر و بـخـت اوی
هــمــیـن بــودش از روز و آرام بــهــریکـی بـنده در مـی بـرآمیخـت زهر
بخورد و یکی هفته زان پس بزیستهرآنکس که بشنید بروی گریست
هـمـی پـادشـاهـی بـه پـایان رسـیدز هر سـو همی دشـمن آمد پـدید
چــنـیـن اســت کـردار گـردنـده دهـرنـگـه کـن کـزو چـنـد یابـی تـو بـهـر
بــخــور هـرچ داری بــه فــردا مـپــایکــه فــردا مـگــر دیـگـر آیـدش رای
ســـتـــانــد ز تـــو دیــگــری را دهــدجـهان خوانیش بـی گمان بـر جهد
بـــخـــور هــرچ داری فــزونــی بـــدهتـو رنـجـیده ای بـهر دشـمـن مـنـه
هـرآنـگـه کــه روز تــو انـدر گـذشــتنـهـاده هـمـه بـاد گـردد بـه دشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.