ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 04:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو بگذشت سال ازبرم شست و پنجفــزون کــردم انـدیـشــه درد و رنـج
بـــه تـــاریــخ شـــاهــان نــیــاز آمــدمبــه پــیـش اخــتــر دیـرســاز آمـدم
بــــزرگــــان و بــــا دانــــش آزادگــــاننـبــشـتـنـد یـکـسـر هـمـه رایـگـان
نـشــســتــه نـظـاره مـن از دورشــانتـو گـفـتـی بـدم پـیش مزدورشـان
جـزاحـسـنـت ازیـشـان نـبــد بـهـره امبه کتف اندراحسنت شان زهره ام
سـربــدره هـای کـهـن بــســتــه شـدوزان بـند روشن دلم خـسـتـه شد
ازیـــن نـــامـــور نـــامـــداران شـــهـــرعـلـی دیلـمی بـود کـوراسـت بـهر
کــه هـمـواره کــارش بــخــوبــی روانبـــه نــزد بـــزرگـــان روشـــن روان
حــســیـن قــتــیـب اســت از آزادگـانکـه ازمـن نـخـواهد سـخـن رایگـان
ازویـم خــور و پــوشـش و ســیـم و زروزو یـافـتـم جـنـبــش و پــای و پــر
نـــیــم آگـــه از اصـــل و فـــرع خـــراجهـمــی غــلــتــم انـدر مـیـان دواج
جـهـانـدار اگـر نـیسـتـی تـنـگ دسـتمـرا بــر سـرگـاه بــودی نـشـسـت
چـو سـال انـدر آمـد بــه هـفـتـاد ویـکهـمـی زیـر بــیـت انـدر آرم فــلــک
هــمــی گـــاه مــحـــمــود آبـــاد بـــادسرش سـبـز بـاد و دلش شاد بـاد
چــنـانـش ســتــایـم کـه انـدر جــهـانسـخــن بــاشـد از آشـکـار ونـهـان
مـــرا از بـــزرگـــان ســـتـــایــش بـــودســتـــایــش ورا در فــزایــش بـــود
کــه جــاویـد بــاد آن خــردمــنــد مــردهـمـیـشـه بـه کـام دلـش کـارکـرد
همـش رای و هم دانش وهم نـسـبچـــراغ عـــجـــم آفـــتــــاب عـــرب
ســـرآمــد کـــنــون قـــصـــه یــزدگــردبـــه مــاه ســـفــنــدار مــد روز ارد
ز هـجــرت شـده پــنـج هـشــتــادبــاربـــه نـــام جـــهــانــداور کـــردگـــار
چــوایــن نــامــور نــامــه آمــد بـــبـــنز من روی کـشـور شـود پـرسـخـن
از آن پــس نـمـیـرم کــه مــن زنـده امکـه تـخـم سـخـن مـن پـراگـنده ام
هر آنکـس کـه دارد هش و رای و دینپـس از مـرگ بــر مـن کـنـد آفـریـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.