ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١١: از دو عالم دامن جان درکشم هر صبح دم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
از دو عـالـم دامـن جــان درکـشــم هـر صــبــح دمپـای نـومـیدی بـه دامـان درکـشـم هر صـبـح دم
سایه بـا من هم نشین و ناله با من هم دم استجـام غـم بـر روی ایشـان درکشـم هر صـبـح دم
سـاقـیـی دارم چـو اشـک و مـطـربــی دارم چـو آهشـاهـد غـم را بــبـر زان درکـشـم هـر صـبـح دم
عـشـق مهمـان دل اسـت و جـان و دل مهمـان اومن دل و جان پیش مهمان درکشم هر صبح دم
نــاگــزیــر جــان بــود جــانــان و از جــان نــاگــزیــرپـیش جـانان شاید ار جـان درکشم هر صبـح دم
هـم مــژه مـســمــار ســازم هـم بــهـای نـعــل رادیده پـیش اسـب جـانان درکـشـم هر صـبـح دم
بـس که می جـویم سـواری بـر سـر میدان عـقـلتـا عـنان گـیرم بـه میدان درکـشـم هر صـبـح دم
هر شب از سلطان عشقم در سـتـکانی ها رسـدتـا بـه یاد روی سـلطـان در کـشـم هر صـبـح دم
دوسـتـکـانی کـان بـه مـهر خـاص سـلـطـان آورنـدگر همه زهر اسـت آسـان درکشم هر صبـح دم
نوش خـندیدن بـه وقـت زهر خـوردن واجـب اسـتمن بـسـا زهرا که خـندان درکشـم هر صبـح دم
دوسـتـان خـون رزان پـنـهـان کـشـنـد از دور و مـنآشــکـارا خــون مـژگـان درکـشـم هـر صـبــح دم
گر همه مستند از آن راوق منم هم مست از آنکخـون چـشم رواق افشـان درکشم هر صبـح دم
دهــر ویــران را بـــجــز آرایــش طــاقــی نــمــانــدخـویشـتـن زین طاق ویران درکشم هر صبـح دم
آفـتــم عــقـل اســت مـیـل آتــشــیـن ســازم ز آهپس بـه چشم عقل پنهان درکشم هر صبـح دم
چـند ازین دوران کـه هسـتـند این خـدا دوران در اوشـایـد ار دامـن ز دوران درکـشـم هـر صـبــح دم
از خــود و غـیـری چــنـان فـارغ شـدم کـز فـارغـیخـط بـه خـاقانی و خـاقان درکشـم هر صبـح دمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.