ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١٩: در سینه نفس چنان شکستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در سینه نفس چـنان شکستـمکـز نـالـه دل جـهان شـکـسـتـم
دل آتـش غصـه در میان داشـتآب از مـژه در مـیان شـکـسـتـم
بردم به سرشک خون شبیخونتـا لشـکـر شـبـروان شـکسـتـم
از نــالــه در آن گــران رکـــابـــیالحـق سـپـه گـران شـکـسـتـم
از بــس کــه زدم در ســحــرگـاهآخــر در آســمـان شــکـســتــم
بــر مـرده دلـان بــه صــور آهـیاین دخـمه بـاسـتـان شکسـتـم
چــو نـاوکـیـان بــه نـاوک صـبــحدر روی فـلک کمان شـکـسـتـم
بـــا صـــف حـــواریـــان صـــفـــهبـرخـوان مسـیح نان شکسـتـم
هر خـار که گلبـن طـمع داشـتدر چشم نمک فشان شکستم
دیدم که زبـان سگ گزنده استدندان جـفـاش از آن شـکسـتـم
تـــرســـم کــه بـــرآرد آشــکــاراآن دنـدان کـز نـهان شـکـسـتـم
آب رخـــم آتـــش جـــگـــر بــــردمن پـل همه بـر زبـان شکستـم
مـن بــودم و یـک کـلـیـد گـفـتـارهم در غـلـق دهان شـکـسـتـم
چــون طــبــع طــفـیـل آرزو بــودحـالیش بـه امتـحـان شکسـتـم
هــــر روز هــــزار تـــــازیــــانــــهبـر طبـع طفیل سـان شکستـم
روئیـــــن دژ آز را گـــــشــــــادمو آوازه هفـت خـوان شـکسـتـم
خـاقـانی دل شـکسـتـه ام لیکدل بـهر خـلاص جـان شکستـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.