ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢٦: منم آن کز طرب غمین باشم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـنـم آن کـز طـرب غـمـیـن بــاشــملـیـکـن از غـم طـرب گـزین بـاشـم
درد غــم بـــایــدم نــه صـــاف طــربزانـکـه بــا دردکـش قـریـن بـاشـم
یـــک دم و نـــیـــم جـــان گـــرو دارممـن مـقـامـر دلـم چـنـیـن بــاشـم
سه یک دوستـان سه شش خواهمکـه همـه بـا گـرو بـه کـین بـاشـم
ور سه شش نقش خویش یک بینمهم نخـواهم که نقش بـین بـاشم
راسـت بـیرون دهم همه کژ خـویشگرچـه کژ نقش چـون نگین بـاشم
آفــتـــابـــم کــه خـــاک ره بـــوســمنـه هـلـالـم کــه نـازنـیـن بــاشــم
نه چـنـوهم کـمـان کـشـم بـر خـلـقبـهر یک شـب که در کمین بـاشم
جــرعـه بــرچــیـنـد آفـتــاب از خــاکمن هم از خاک جرعه چین باشم
کــو خــرابــات کــهــف شــیــر دلــانتـا سـگ آسـتـان نـشـیـن بـاشـم
نـه نـه آن جــمــع هـفــت مــردانـنـدمن که بـاشم که هشتمین باشم
مـن کـه بــاشـم کـه در وجــود نـیـمتـا در ایـن دور کـم حـزیـن بــاشـم
یـا بـه صـد سـال پـیـش ازیـن بــودمیا بـه صـد سـال بـعد ازین بـاشـم
چـون مـن از عـهـد هـیـچ نـنـدیـشـماز بـدی عـهد چـون غـمین بـاشـم
چــون مــن امــروز در مــیـانــه نــیـمچـه مـیانجـی کـفـر و دین بـاشـم
مــن نـه خــاقــانـیـم کــه خــاقــانــمتــا کــلــه دار راســتــیـن بــاشــم
شـرق و غـرب اتـفـاق کـرد بــر آنـکمــبــدع مـعــنـی آفــریـن بــاشــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.