ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢٧: دردی که مرا هست به مرهم نفروشم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دردی کــه مــرا هـســت بــه مــرهـم نــفــروشــمور عـافـیتـش صـرف دهی هم نـفـروشـم
بـــگــداخــت مــرا مــرهــم و بـــنــواخــت مــرا دردمـن درد نـوازنـده بــه مـرهـم نـفــروشــم
ای خــواجــه مـن و تــو چــه فــروشــیـم بــه بــازارشـادی بـفروشـی تـو و من غم نفروشـم
رازی کــه چـــو نــای از لــب یــاران ســتـــدم مــناز راه زبــان بــر دل هــمــدم نــفــروشــم
آری مــنــم آن نــای زبـــان گــم شـــده کــاســـرارالـا ز ره چــشــم بــه مـحــرم نـفـروشــم
چـون نـای شـدم سـر چـو زبـان گـم شـده خـواهمتـا پـیش ز کـس دم نـخـرم دم نـفـروشـم
من نیست شدم نیست شدن مایه هستی استاین نیسـت بـه هستـی ابـد کم نفروشم
کــو تــیــغ کــه مــفــتــاح نــجــات اســت ســرم راکان تـیغ بـه صـد تـاج سـر جـم نفـروشـم
لــب خــنــده زنــان زهــر ســر تــیـغ کــنــم نــوشزهری کـه بـه صـد مـهره ارقـم نـفـروشـم
دســـتـــار بــــه ســـرپـــوش زنـــان دادم و حـــقـــاکآنـرا بــه بــهـیـن حــلــه آدم نـفــروشــم
زان مـقــنـعــه کــان شــاه بــه بــهـرام فــرســتــادیک تـار بـه صـد مـغـفـر رسـتـم نفـروشـم
زیــن خـــام کــه دارد جـــگــر پـــخـــتـــه تـــریــزشپـرزی بـه هزار اطـلـس مـعـلـم نفـروشـم
این یک شـبـه خـلوت که بـه هر هفتـه مرا هسـتحـقـا که بـه شـش روز مسـلم نفـروشـم
گـفـتــی نـکـنـی خــدمـت ســلـطــان، نـکـنـم نـییک لحـظـه فراغـت بـه دو عـالم نفروشـم
گــویـنــد کــه خــاقــانـی نــدهـد بــه خــســان دلدل کو سگ کهف است به بلعم نفروشم
بـــر کــور دلــان ســـوزن عــیــســـی نــســـپـــارمبــر پــرده دران رشــتــه مـریـم نـفـروشـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.